Puhuttu monikielisyys ja SI

 

Tanja Rasmussen: Sisäkorvaistutteilla kuulevan lapsen puhuttujen kielten monikielisyys 

Globalisoituvassa maailmassa monikielisyys on yhä useamman arkea ja yhä useammin myös vaikeasti kuulovammainen lapsi syntyy monikieliseen perheeseen. Kun perhe on monikielinen, voi kuitenkin herätä huoli. Pystyykö lapsi omaksumaan useaa puhuttua kieltä samaan aikaan, kun yhdenkin puhutun kielen oppiminen on vaikeaa? Aiemmin uskottiin, että aivot pystyvät omaksumaan vain yhtä kieltä kunnolla ja että monikielisyys vähintäänkin hidastaa lapsen kielenkehitystä. Yksi- ja monikielisiä lapsia vertailevat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että sisäkorvaistutteilla kuulevien, tyypillisesti kehittyvien monikielisten lasten kielenkehitys ei ole merkittävästi hitaampaa tai vaikeampaa kuin yksikielisilläkään. Puheterapeutti Tanja Rasmussenin artikkeli sisäkorvaistutteista ja monikielisyydestä täältä!

Satakieliohjelma on valtakunnallinen verkosto- ja yhteistyöohjelma, joka tukee ja kouluttaa vaikeasti tai erittäin vaikeasti kuulovammaisten lasten perheitä ja lasten kanssa työskentelevää ammattihenkilöstöä. Kuljemme rinnalla lapsen elämänkaaren eri vaiheissa ja taitekohdissa täydentämällä julkisen sektorin palveluja. Sivuiltamme löydät oppaat ja julkaisut sekä koonnit kuulovamma-alan tutkimuksesta. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja toiminnastamme: www.satakieliohjelma.fi, www.satakieliseminaari.fi, facebook/satakieliohjelma.

Lisää uusi kommentti