Kuulonäkövamma

Kuulonäkövamma

Kuurosokeus on moniaistivamma, jossa yhdistyvät vaikea-asteinen kuuloaistin ja näköaistin heikkeneminen. Toisin kuten monesti ajatellaan, kuurosokeat eivät kuitenkaan ole välttämättä täysin kuuroja eivätkä täysin sokeita. Suurin osa kuurosokeista näkee tai kuulee ainakin jonkin verran. Joillain voi…

Kuulonäkövammaisen kommunikaatio

Kuulo- ja näköaistin puutteesta johtuva kommunikaation puute hankaloittaa elämää huomattavasti. Mikäli kuurosokeiden tarpeet huomioidaan riittävällä tavalla, voivat he toimia huolettomasti osana yhteiskuntaa. Kuulonäkövammaisilla on monia erilaisia kommunikaatiomenetelmiä, jotka riippuvat aistivammojen vaikeusasteesta. Aistivammojen lisäksi kommunikaatioon voivat…

Kuulonäkövammaisen apuvälineet

Kuulonäkövammaisten apuvälinetarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Lapset, joilla on jäljellä kuulo- tai näköaistia, voivat soveltuvilta osin käyttää näön ja kuulon apuvälineitä. Erityisesti tuntoaistin avulla käytettävät välineet ovat kuulonäkövammaisille tärkeitä, mutta niitä on olemassa hyvin vähän. Tuntoaistiin…

Usherin oireyhtymä

Usherin oireyhtymä on yleisin kuulonäkövammaisuutta aiheuttava oireyhtymä. Usherin oireyhtymä on peittyvästi perinnöllinen, eli ihminen voi kantaa sitä, vaikkei itse sairastaisikaan. Usherin oireyhtymästä seuraa sisäkorvaperäinen kuulovamma. Kuulovamman laatu voi vaihdella paljonkin eri ihmisten välillä. Sen lisäksi…