Kuulonäkövamma

Kuulonäkövamma

Kuurosokeus on moniaistivamma, jossa yhdistyvät vaikea-asteinen kuuloaistin ja näköaistin heikkeneminen. Toisin kuten monesti ajatellaan, kuurosokeat eivät kuitenkaan ole välttämättä täysin kuuroja eivätkä täysin sokeita. Suurin osa kuurosokeista näkee tai kuulee ainakin jonkin verran. Joillain voi…

Kuulokoira tukena

Olen Anniina, synnyin keskosena 2001. Olin 35,5 cm pitkä ja painoin 1000g, eli 1 kg. Toinen silmäni on sokea ja minulla on molemmissa korvissa kuulolaitteet. Sain vasemman korvan kuulolaitteen ykkösellä ja oikean korvan kuulolaitteen kolmosella….

Suomen Kuurosokeat ry

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa. Jyväskylässä sijaitseva Suomen Kuurosokeat ry:n Keski-Suomen aluetoimisto toimii valtakunnallisena osaamiskeskuksena. Asiakkaina ovat kuulonäkövammaiset lapset ja nuoret sekä kaikenikäiset…

Kuulonäkövammaisen kommunikaatio

Kuulo- ja näköaistin puutteesta johtuva kommunikaation puute hankaloittaa elämää huomattavasti. Mikäli kuurosokeiden tarpeet huomioidaan riittävällä tavalla, voivat he toimia huolettomasti osana yhteiskuntaa. Kuulonäkövammaisilla on monia erilaisia kommunikaatiomenetelmiä, jotka riippuvat aistivammojen vaikeusasteesta. Aistivammojen lisäksi kommunikaatioon voivat…

Kuulonäkövammaisen apuvälineet

Kuulonäkövammaisten apuvälinetarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Lapset, joilla on jäljellä kuulo- tai näköaistia, voivat soveltuvilta osin käyttää näön ja kuulon apuvälineitä. Erityisesti tuntoaistin avulla käytettävät välineet ovat kuulonäkövammaisille tärkeitä, mutta niitä on olemassa hyvin vähän. Tuntoaistiin…

Usherin oireyhtymä

Usherin oireyhtymä on yleisin kuulonäkövammaisuutta aiheuttava oireyhtymä. Usherin oireyhtymä on peittyvästi perinnöllinen, eli ihminen voi kantaa sitä, vaikkei itse sairastaisikaan. Usherin oireyhtymästä seuraa sisäkorvaperäinen kuulovamma. Kuulovamman laatu voi vaihdella paljonkin eri ihmisten välillä. Sen lisäksi…