Palvelut

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Vammaistuen myöntäminen edellyttää, että lapsella on asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma, johon liittyvästä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen (Laki vammaisetuuksista…

Palvelusuunnitelma

Mikä on palvelusuunnitelma? Palvelusuunnitelma on kuin sateenvarjo, johon kootaan tarpeellinen kokonaisvaltainen tieto lapsen kanssa toimimisesta. Palvelusuunnitelman ja muiden lapselle tehtävien suunnitelmien tulee siis olla tavoitteiltaan samansuuntaisia (Vammaispalvelujen käsikirja). Palvelusuunnitelmaa ei välttämättä tehdä kuulovammaiselle, jos hänen…

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä…

Palvelut

Julkinen sektori (valtio, kunnat ja KELA) kustantaa kuulovammaisen lapsen kuulon ja kielen kuntoutuksen, välttämättömät apuvälineet, tarvittavat tukitoimet päiväkotiin ja kouluun sekä tarvittaessa sopeutumisvalmennuksen ja tulkkipalvelun. Tämän kokonaisuuden hahmottamisessa auttaa hyvän palvelusuunnitelman tekeminen oman kunnan vammaispalvelun kanssa….

Kuulokeskus

Ensimmäinen ja kuntoutuksen kannalta alkuvaiheessa tärkein kontakti kuulovammaisen lapsen perheelle on hoitava kuulokeskus tai vastaava yksikkö. Pienten lasten kuulon kuntoutus on useimmiten keskitetty yliopistosairaaloihin, mutta joissakin keskussairaaloissa on myös lasten kuntoutustyöryhmä. Sairaalan tarjoama kuntoutus on suurimmalta…