Hälytysjärjestelmä

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä…

Hälytysäänten kuuleminen

Hälytinjärjestelmät Kuulovammaisten lasten voi olla vaikea havaita erilaisia hälytyksiä. Arkipäivään kuuluvat herätykset, puhelimet ja ovikellot voivat tuottaa ongelmia, ja hätätilanteissa vanhemmatkaan eivät voi taata ehtivänsä lapsen luo tarpeeksi nopeasti. Kuulovammaisille on kehitetty helppokäyttöisiä ja toimivia…