Sopeutumisvalmennus

Suomen Kuurosokeat ry

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa. Jyväskylässä sijaitseva Suomen Kuurosokeat ry:n Keski-Suomen aluetoimisto toimii valtakunnallisena osaamiskeskuksena. Asiakkaina ovat kuulonäkövammaiset lapset ja nuoret sekä kaikenikäiset…

Perhekursseja Vervessä

Verve Mikkelissä järjestetään kuulovammaisten lasten sopeutumisvalmennusperhekurssia, jotka on kohdennettu alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakouluikäisille lapsille perheineen.  Kursseilla perheiden tukena on eri alojen asiantuntijoita. Työryhmään kuuluu psykologi, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, korva-nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, fysioterapeutti ja…

Kuulo-Auris

Kuulon kuntoutus – Mitä Kuulo-Auris on? Kuulo-Auris on Suomen ainoa kuulon kuntoutukseen erikoistunut yhtiö. Kuulo-Auris keskittyy kuulovammaisen tarpeiden ymmärtämiseen sekä kuulemisen ja kuntoutuksen syvälliseen osaamiseen. Kuulo-Auriksen tavoitteena on omalla työllään parantaa jokaisen kuntoutujan mahdollisuuksien tasa-arvoa….

Palvelut

Julkinen sektori (valtio, kunnat ja KELA) kustantaa kuulovammaisen lapsen kuulon ja kielen kuntoutuksen, välttämättömät apuvälineet, tarvittavat tukitoimet päiväkotiin ja kouluun sekä tarvittaessa sopeutumisvalmennuksen ja tulkkipalvelun. Tämän kokonaisuuden hahmottamisessa auttaa hyvän palvelusuunnitelman tekeminen oman kunnan vammaispalvelun kanssa….

Itsenäistymistä ja ammatinvalintaa tukevat kuulovammaisten nuorten kurssit

Kurssiaika: 9.-13.6.2014 24.-28.11.2014 Sopeutumisvalmennuskurssi nuorille/ RAY on suunnattu kuuroille ja kuulovammaisille nuorille. Kurssin tavoite: Sopeutumisvalmennuskurssin tavoite on tukea ja ohjata kuulovammaista nuorta elämäntilanteessaan. SAADA TUKEA: ajankohtaisiin asioihin ikäkauden mukanaan tuomissa kuulovammaan liittyvissä asioissa kommunikaatioon ja…

Kuntoutus-Auriksen sopeutumisvalmennuskurssit 2014

Perhekurssit Perhekurssit ovat Kelan kustantamia ja perheille maksuttomia. Kurssille haetaan kuntoutusvastaavan tahon suosituksella Kelan hakemuslomakkeella / Vaikeavammaisen kuntoutushakemus tai Harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakemus. Kurssipaikka: Kuntoutus-Auris/ Lasten ja nuorten kuntoutus Valkeassa Talossa Helsingin Haagassa kuntoutusjaksoja kuulovammaisille kuntoutujille…

Kelan sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit 2014

Vuonna 2014 Kelan rahoittamat kuulovammaisten lasten sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit järjestetään kolmessa eri paikassa. Paikat ovat Kuntoutus-Auris Helsingissä sekä Kyyhkylä jaVerve Mikkelissä. Kurssikalenteri 2014 Kurssinro Kurssin nimi Alkamispäivä Järjestäjä 54272 Kuulovammaisten lasten perhekurssi, kuntoutuskurssi 10.03.2014 Kuuloliitto…