Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä toimintaa. Kuntoutujalle tulee nimetä yhteyshenkilö. Keskeistä on kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä arjen sujuminen. Tarkoituksena on konkreettisin toimin lisätä kuntoutujan ja hänen läheistensä hyvinvointia, elämänhallintaa, sosiaalista toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä. Kuulon kuntoutuksen tarkoituksenmukaisen…

Ammattihenkilöstön koulutus

Kuntoutus-Auris kouluttaa ammattihenkilöitä, jotka tarvitsevat työssään tietoa kuulosta ja kuulovammaisuudesta. Päivähoitohenkilöstö (1 pv) 15.5.2014 Julkisen terveydenhuollon kuntoutusohjaajat (kuulo ja lastenneurologia) (2 pv) 23.–24.10.2014 Kuuloliitto ja Kuntoutus-Auris kouluttavat ammattihenkilöitä myös tilauksesta. Koulutuksen sisältö suunnitellaan yhdessä tilaajan…