Näkövamma

Kuulonäkövammaisen apuvälineet

Kuulonäkövammaisten apuvälinetarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Lapset, joilla on jäljellä kuulo- tai näköaistia, voivat soveltuvilta osin käyttää näön ja kuulon apuvälineitä. Erityisesti tuntoaistin avulla käytettävät välineet ovat kuulonäkövammaisille tärkeitä, mutta niitä on olemassa hyvin vähän. Tuntoaistiin…

Usherin oireyhtymä

Usherin oireyhtymä on yleisin kuulonäkövammaisuutta aiheuttava oireyhtymä. Usherin oireyhtymä on peittyvästi perinnöllinen, eli ihminen voi kantaa sitä, vaikkei itse sairastaisikaan. Usherin oireyhtymästä seuraa sisäkorvaperäinen kuulovamma. Kuulovamman laatu voi vaihdella paljonkin eri ihmisten välillä. Sen lisäksi…