Viittomat

Ryhmäkuva Juniori-ohjelmaan osallistuneista perheistä järven rannalla

Kuurojen Palvelusäätiö

Kuurojen Palvelusäätiö tarjoaa kuuroille, kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille sekä heidän läheisilleen monenlaisia kohtaamispaikkoja sekä vertaisuuteen ja toiminnallisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta Palvelusäätiön alla toimiva Juniori-ohjelma tarjoaa viittomakommunikaatiota käyttävien lasten perheille viittomakieltä ja vertaistukea. Juniori-ohjelmassa järjestetään vertaisperhekursseja,…

Viittomakielinen kirjasto

Internetissä toimiva viittomakielinen kirjasto kokoaa ensimmäistä kertaa suuren määrän sekä suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä sisältävää videoaineistoa yhteen paikkaan. Erikoiskirjasto perustettiin koska kirjastolaitos ei pystynyt palvelemaan viittomakielisiä kuulovammaisia kirjastolain edellyttämällä tavalla. Kirjasto palvelee kaikkia viittomakielisiä sekä…

Viittomakielen ja kommunikaatiomenetelmien opetus

Viittomakielen ja kommunikaatiomenetelmien opetusta haetaan lääkärin tai puheterapeutin lausunnolla kunnalta. Opetusta voidaan järjestää yksilö- ja ryhmäopetuksena. Usein sitä järjestetään perheelle ja mahdollisesti muille lapsen kanssa toimiville aikuisille. Opetuksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on…

Tulkkauspalvelut

Lapsi on oikeutettu tulkkauspalveluihin, kun hänellä on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma ja hän tarvitsee vammansa vuoksi tulkkausta. Tulkkauspalvelujen hakemiselle ei ole alaikärajaa. Pienillä lapsilla vanhemmat tekevät valinnan tulkkauksessa käytettävästä kielestä tai kommunikaatiomenetelmästä. Käytetty kieli tai…

Viittomia verkossa

Sanakirjat Suvi-viittomakielen sanakirja Suvi on suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja, johon on koottu keskeisiä arkielämän viittomia. Signwiki Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen SignWiki–sivustot on perustettu Kuurojen Liitto ry:n, Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) ja Islannin Kuurojen ja huonokuuloisten kommunikaatiokeskuksen, SHH:n…

Kommunikaation tukimenetelmät

Pienen lapsen kanssa voi olla tarpeen ottaa käyttöön visuaalinen kommunikaation tukimenetelmä puheen opettelun tueksi. Tällöin vuorovaikutus helpottuu eikä voimavaroja tuhraannu niin paljon itsensä ymmärretyksi saamiseen. Lapsen vuorovaikutustaidot pääsevät myös kehittymään riippumatta puheen tuoton tai ymmärtämisen…

HUMAK: Viittomakielen ja viittomakommunikaation opetus sisäkorvaistutelasten perheissä

Millie Anttilan Humanistiseen ammattikorkeakouluun tekemä opinnäytetyö käsittelee sisäkorvaistutelasten perheopetusta viittomakielen ja viittomakommunikaation opettajien näkökulmasta. Julkaisu löytyy Theseus-tietokannasta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304265170 Tiivistelmä: Sisäkorvaistutelapset ovat kasvava asiakasryhmä viittomakielen tulkkauksen sekä viittomakielen ja viittomakommunikaation perheopetuksen näkökulmasta. Tällä hetkellä suurimalle osalle…