Kuulontutkimus

Puheen ymmärtäminen melussa

Puheen ja melun välisen suhteen tutkimus sai alkunsa kun Colin Cherry alkoi tutkimaan cocktailkutsu-ilmiöksi (cocktail party problem) nimeämäänsä ongelmaa vuonna 1953. Ilmiön englanninkieliseksi nimeksi vakiintui ajan myötä cocktail party effect. Kyse on tarpeesta suunnata kuulo yhteen ärsykkeeseen ja kyvystä…

Otoakustiset emissiot (OAE)

Otoakustinen emissio (OAE) perustuu sisäkorvan tuottamaan ääneen. Seulonnassa korvakäytävään lähetetään ääni ja takaisin tuleva ”kaiku” eli sisäkorvan tuottama ääni on mitattavissa lähes kaikilta normaalikuuloisilta vastasyntyneiltä. OAE-seulontatutkimus tulisi tehdä aikaisintaan 24 tuntiasyntymän jälkeen, sillä liian aikainen…

Aivorunkovasteet (ABR)

Pienille vauvoille aivorunkovasteiden rekisteröinti voidaan tehdä luonnollisessa unessa/levossa. Tutkimus voidaan myös tehdä nukutuksessa tai lapselle voidaan antaa rauhoittavaa lääkettä. Lapsen korvaan asetetaan kuuloke, jonka kautta annetaan lyhytkestoinen ääniärsyke (klikki) monta kertaa, yleensä vähintään 1000 kertaa….

Kuulon tutkiminen

Synnynnäiset tai pian syntymän jälkeen aiheutuneet kuuloviat voidaan todeta nykyisin käytettävissä olevilla tutkimusmenetelmillä varhain. Kansainvälisten suositusten mukaan tavoitteena on kuulovikojen toteaminen ja kuntoutuksen aloittaminen puoleen ikävuoteen mennessä. Tavoitteen toteutumiseen vaikuttavat monet tekijät, mutta ennen kaikkea…