Kuulo

Mitä ääni on?

Ääni on kappaleen värinästä tai tärinästä aiheutuvaa ilman aaltoliikettä. Värinä saa ilmamolekyylit liikkumaan edestakaisin, mikä aiheuttaa ketjureaktion ja näin ääni kulkee ilmassa eteenpäin. Äänenvoimakkuutta eli äänenpainetta mitataan desibeleinä (dB). Hyvin kuulevan ihmisen kuulokynnys on (noin)…

Kuulo ja kuulovammat

Videossa on havainnollistettu äänen kulkeutuminen korvassa. [Video Describing the Process of Hearing and How it Works | MED-EL ] Korva koostuu kolmesta osasta: ulko-, väli- ja sisäkorvasta. Ulkokorva muodostuu korvalehdestä ja korvakäytävästä, joka poimii ääniaallot…

Puheterapia: Kuulon kuntoutus

Kuulovamman toteamisen jälkeen lapselle annetaan kuulokoje tai asennetaan leikkauksella sisäkorvaistute. Jotta näistä laitteista saa täyden hyödyn, tulee niitä käyttää säännöllisesti. Laitteet poimivat ympäristöstä puheen, mutta myös muut ympäristön äänet. Aluksi lapsen saattaa olla vaikea erotella…

Sisäkorvaistutteen aktivointi

Leikkauksen jälkeen noin kuukauden kuluttua sisäkorvaistutejärjestelmän ulkoinen osa ohjelmoidaan ja otetaan käyttöön. Tätä sanotaan aktivoinniksi. Voi tuntua, että leikkauksen jälkeen olette jo pitkällä, mutta kuulemisen matka on vasta alussa. Lapsi kuulee ensimmäistä kertaa kunnolla, joten…

Neljä askelta kuulemiseen

Kuulokojeen tai sisäkorvaistutteen saamisesta on vielä matkaa siihen, että voi huoletta nauttia maailman äänistä. Äänten ja kuuntelun kanssa täytyy edetä pikkuhiljaa. Tohtori, puheentutkija Norman Erber jakaa matkan kuulemiseen neljään askeleeseen: havaitsemiseen, erottamiseen, tunnistamiseen ja ymmärtämiseen….

Kuulokäyrä

Kuulokäyrä on kuulontutkimuksessa saadun kuulokynnyksen graafinen esitys. Sen avulla on saadaan käsitys siitä, miten lapsi kuulee eri ääniä. Yllä olevassa esimerkissä on esitetty erilaisia äänilähteitä taajuuden ja voimakkuuden perusteella. Työmaapora pitää matalaa ja voimakasta ääntä….