Viitottu puhe

Viittomakielen ja kommunikaatiomenetelmien opetus

Viittomakielen ja kommunikaatiomenetelmien opetusta haetaan lääkärin tai puheterapeutin lausunnolla kunnalta. Opetusta voidaan järjestää yksilö- ja ryhmäopetuksena. Usein sitä järjestetään perheelle ja mahdollisesti muille lapsen kanssa toimiville aikuisille. Opetuksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on…

Tulkkaus päivähoidossa ja koulussa

Monet kuulovammaiset lapset pärjäävät koulun tai päivähoidon arkisessa tohinassa ilman erityistä tukea, mutta joutuvat turvautumaan tulkkipalveluihin kuulemisen kannalta haastavammissa tilanteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi retket teatteriesityksiin, uimahallikäynnit ja muut vastaavat. Koulussa, eli perusopetuksen piirissä vastuu näissä tilanteissa vaadittavien tulkkauspalvelujen järjestämisestä on kunnalla….

HUMAK: Viittomakielen ja viittomakommunikaation opetus sisäkorvaistutelasten perheissä

Millie Anttilan Humanistiseen ammattikorkeakouluun tekemä opinnäytetyö käsittelee sisäkorvaistutelasten perheopetusta viittomakielen ja viittomakommunikaation opettajien näkökulmasta. Julkaisu löytyy Theseus-tietokannasta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304265170 Tiivistelmä: Sisäkorvaistutelapset ovat kasvava asiakasryhmä viittomakielen tulkkauksen sekä viittomakielen ja viittomakommunikaation perheopetuksen näkökulmasta. Tällä hetkellä suurimalle osalle…