TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Ylen Pikku Kakkosen ohjelmia myös viitottuna

Diakin viittomakielen tulkkiopiskelijat käänsivät Maltti ja Valtti ‐sarjaa viitotulle puheelle

Yle TV2:n Pikku Kakkonen tarjoaa lastenohjelmia nyt myös viitottuina. Diakonia‐ammattikorkeakoulun (Diak) viittomakielen tulkkiopiskelijat Tytti Honkanen, Salla Isomaa ja Emmi Ranki ovat kääntäneet Maltti ja Valtti ‐sarjaa viitotulle puheelle. Kuusi jaksoa viitottuine käännöksineen ovat katseltavissa Yle Areenassa maanantaista lähtien. Myöhemmin jaksot julkaistaan myös suoraan Pikku Kakkosen sivuilla.

Laaja kohderyhmä

Opiskelijat toteuttivat käännökset opinnäytetyönään. He käänsivät sarjan viitotulle puheelle, koska se tavoittaa laajemman katselijakunnan kuin esimerkiksi viittomakielinen käännös.

‐ Viitotun puheen käyttäjäryhmät kasvavat koko ajan. Sitä käyttävät muun muassa kuuroutuneet, huonokuuloiset sekä sisäkorvaistutteen saaneet lapset. Myös hyvin suomen kieltä ymmärtävät viittomakieliset voivat hyötyä käännöksestä, Tytti Honkanen kertoo. Viitottu puhe eroaa viittomakielestä siten, että se ei ole oma itsenäinen kielensä, vaan mukailee suomen kielen rakennetta.

‐ Opinnäytetyössämme käytämme termiä viitottu suomi, sillä toisin kuin viitotussa puheessa, Maltti ja Valtti ‐sarjassa ääni tulee normaalisti ohjelman mukana, emmekä puhu itse tulkkauksen aikana, Honkanen selventää.

Parempaa palvelua yleisölle

Ylen tehtävänä on tarjota palvelua myös viittoen kommunikoiville, ja tulkatut lastenohjelmat vahvistavat tämän julkisen palvelun toteutumista.

‐ Pystymme näin palvelemaan osaa yleisöstä jälleen hieman paremmin. Yle Areena mahdollistaa lisäksi sen, että ohjelmisto on esillä ja käytettävissä pitkään, toteaa Yle Lasten ja nuorten genretuottaja Jarmo Oksa. Ylellä nähdään päivittäiset viittomakieliset uutiset, ja viittomakielelle tai viitotulle puheelle tulkattuja ohjelmia kuvan yhteyteen sijoitettuine tulkkiruutuineen on nähty esimerkiksi vaalikeskustelujen yhteydessä.

‐ Tämä on hyvä avaus myös lastenohjelmissa, ja tavoitteenamme on pikkuhiljaa rakentaa laajaa viitottua ohjelmistoa faktasta fiktioon, Oksa kertoo.

Myös tulkkiopiskelijat ovat hyvillään Diakin ja Ylen yhteistyöstä.

‐ Saamme olla mukana edistämässä uudenlaista ohjelmatarjontaa, joka hyödyttää viittoen kommunikoivia, opiskelijat summaavat.

Linkit ohjelmiin:

Linkki viitottuihin Maltti ja Valtti ‐jaksoihin Yle Areenassa: http://areena.yle.fi
Ohjelmat löytyvät myös hakusanalla VIITOTTU.

Ohjelmat julkaistaan lisäksi suoraan Pikkukakkosen sivuilla Viitotut ohjelmat ‐osiossa vuodenvaihteen jälkeen osoitteessa http://yle.fi/pikkukakkonen

FAKTA

Viitottua puhetta käyttävät kommunikaation tukena tai pääasiallisena kommunikaation muotona mm. puheen oppimisen jälkeen kuuroutuneet, huonokuuloiset ja sisäkorvaistutetta käyttävät. Myös viittomakieliset, joilla on vahva suomen kielen taito, voivat hyötyä viitotusta puheesta. Viitottu puhe eroaa viittomakielestä, joka on oma itsenäinen kielensä.

Viitottu puhe lainaa viittomat viittomakielestä, mutta rakenne ja sanajärjestys vastaavat suomen kieltä. Yleensä viittomisen rinnalla myös puhutaan sanoma selkeästi suomeksi. Viittomat tuotetaan puhutun kielen mukaisessa järjestyksessä samanaikaisesti, kun sanat lausutaan.

Viitotulla suomella tarkoitetaan tässä viitottua puhetta, jossa ei kuitenkaan käytetä ääntä mukana, vaan pelkästään selkeää huuliota, eli sanojen tuottamista selkeillä suun ja huulien liikkeillä, mikä mahdollistaa sanojen lukemisen huulilta. Ääni tulee esimerkiksi kuvanauhalta, mitä tulkataan. Diakonia‐ammattikorkeakoulu kouluttaa viittomakielen tulkkeja Turussa. Opintoihin kuuluu viittomakielen tulkkauksen lisäksi myös viitotun puheen, tukiviittomien sekä esimerkiksi kuurosokeille tulkkauksen opintoja. Koulutus on nelivuotinen ammattikorkeakoulututkinto, johon haetaan kevään yhteishaussa. Lue lisää www.diak.fi.