TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Opinnäytetyö huonokuuloisten nuorten viittomisesta

Humak, Kuuloliitto

Miia Laitisen Humanistiselle ammattikorkekoululle tekemä opinnäytetyö käsittely huonokuuloisten suhdetta viittomakieleen ja – kommunikaatioon.

Kyselyyn vastanneista suurin osa (35%) käyttää viittomia harvemmin kuin kuukausittain tai ei koskaan (27%). 19% käytti viittomia päivittäin. Viittomia käytettiin erityisesti hälyisissä ja hämärissä tilanteissa, joissa huulilta lukeminen on vaikeaa. Esimerkkeinä mainittiin esim. yökerhot, konsertit, kahvilat ja koulut. Viittomien osaamista pidettiin hyödyllisenä ja myös ne, jotka eivät viittoneet lainkaan, olivat halukkaita oppimaan.

Theseus: Huonokuuloisten nuorten suhde viittomakieleen ja – kommunikaatioon >>