Viittomakieli

Kaksi tyttöä kuvattuna takaapäin muodostavat käsillään sydämen. Heidän edessään näkyy kanjoninäkymä.

Ulkomailla opiskelun ABC: tietoa kuulovammaisille nuorille

Teksti alun perin julkaistu LapCI ry:n blogissa 11/2023.  Kela: saatavilla olevat tuet  Haaveiletko opiskelijavaihtoon lähtemisestä? Vai oletko kenties kiinnostunut suorittamaan koko tutkintosi ulkomaisessa oppilaitoksessa? Jos olet suuntaamassa ulkomaille päätoimiseksi opiskelijaksi (eli ensisijaisesti opiskelijana, et työntekijänä…

Suomenruotsalainen viittomakieli luultua uhanalaisempi

Suomenruotsalaista viittomakieltä käyttäviä kuuroja on aiemmin arvioitua vähemmän, osoittaa Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n kartoitus. Suomenruotsalaisen viittomakielen tilaa ketjuotannalla selvittäneessä kartoituksessa suomenruotsalaisten viittomakielisten kuurojen lukumääräksi osoittautui 90 henkilöä, kun vielä vuonna 2005 heitä arvioitiin olevan 150. Kartoituksen…

Korkeakouluopinnot

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintojen luonne vaihtelee suuresti aloittain, joten myös kuulemisen kannalta niihin liittyy omanlaisiaan erityispiirteitä. Aiempiin opintoihin verrattuna uutta on tyypillisimmin tilojen ja opetustilanteisiin osallistuvien henkilöiden suuri määrä. Joillain aloilla opiskeluympäristö voi olla hyvin kansainvälinen, jolloin…

Lukio vai ammattiopinnot?

Peruskoulun jälkeiselle opintopolulle on useita eri vaihtoehtoja ja samaan ammattiin voi päätyä hyvinkin erilaisia väyliä pitkin. Yleisimpiä valintoja ovat lukio ja ammatillisen perustutkinnon tarjoavat ammattioppilaitokset. Sekä ylioppilas- että ammattitutkinnon voi saada suorittamalla kaksoistutkinnon. Lukioon ja ammattioppilaitoksiin…

Viittomakielilaki astui voimaan

Eduskunnan maaliskuussa hyväksymä viittomakielilaki astui voimaan 1. toukokuuta 2015. Lain tarkoituksena on vahvistaa viittomakielisten perustuslaissa turvattujen oikeuksien toteutumista ja heidän huomioimistaan viranomaistoiminnassa. Olennaista laissa on se, että viittomakieltä käyttävät määritellään kieli- ja kulttuuriryhmänä eikä viittomakielisyyttä…

Kaksi veljestä, kaksi tarinaa

Eelis syntyi raskausviikolla 29+0 1100 gramman painoisena keskosena. Hän vietti ensimmäisen kuukautensa tehohoidossa. Jo silloin kuulontutkimuksissa tuli ilmi, ettei Eelis kuule. Emme kuitenkaan halunneet tehdä tarkempia kuulontutkimuksia tuossa vaiheessa, koska oli paljon vakavampiakin ongelmia, kuten itsenäinen…