TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Viittomakielilaki astui voimaan

Eduskunnan maaliskuussa hyväksymä viittomakielilaki astui voimaan 1. toukokuuta 2015. Lain tarkoituksena on vahvistaa viittomakielisten perustuslaissa turvattujen oikeuksien toteutumista ja heidän huomioimistaan viranomaistoiminnassa. Olennaista laissa on se, että viittomakieltä käyttävät määritellään kieli- ja kulttuuriryhmänä eikä viittomakielisyyttä ole sidottu kuulovammaisuuteen. Lisäksi laissa huomioidaan sekä suomalainen että suomenruotsalainen viittomakieli.

Lain toteutumista ei erikseen valvota, mutta oikeusministeriön asettama viittomakielen yhteistyöryhmä seuraa sitä ja muita viittomakieleen liittyviä asioita.  Oikeusministeriöstä kerrotaan, että yhteistyöryhmän laatiman suomenruotsalaista viittomakieltä koskevan selvityksen on tarkoitus valmistua syksyllä. Työryhmän kokoonpanoon kuuluvat ministeriöiden virkamiesten lisäksi edustajat Kuurojen Liitosta ja Finlandssvenska Teckenspråkiga -yhdistyksestä. Oikeusministeriön tiedotteen lain voimaan tulosta voi lukea täältä.