Kela

Vammaistukiin muutoksia kesäkuussa

Laki vammaisetuuksista muuttuu 1. kesäkuuta 2015 siten, että jatkossa lasten tavoin myös yli 16-vuotiaat voivat saada perusvammaistukea (93,28 €/kk) ilman vammasta tai sairaudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hakijan on kuitenkin osoitettava vammasta tai sairaudesta aiheutuvan olennaista haittaa,…

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Vammaistuen myöntäminen edellyttää, että lapsella on asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma, johon liittyvästä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen (Laki vammaisetuuksista…

Tulkkauspalvelut

Lapsi on oikeutettu tulkkauspalveluihin, kun hänellä on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma ja hän tarvitsee vammansa vuoksi tulkkausta. Tulkkauspalvelujen hakemiselle ei ole alaikärajaa. Pienillä lapsilla vanhemmat tekevät valinnan tulkkauksessa käytettävästä kielestä tai kommunikaatiomenetelmästä. Käytetty kieli tai…

Palvelusuunnitelma

Mikä on palvelusuunnitelma? Palvelusuunnitelma on kuin sateenvarjo, johon kootaan tarpeellinen kokonaisvaltainen tieto lapsen kanssa toimimisesta. Palvelusuunnitelman ja muiden lapselle tehtävien suunnitelmien tulee siis olla tavoitteiltaan samansuuntaisia (Vammaispalvelujen käsikirja). Palvelusuunnitelmaa ei välttämättä tehdä kuulovammaiselle, jos hänen…

Kela: Tulkkitilaus etäyhteydellä

Uusi, nopea ja helppo tapa tilata tulkki Kela tarjoaa vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaille uutta, henkilökohtaista palvelua. Tulkin voi tilata esimerkiksi viittomakielellä. Kela kokeilee uutta palvelua, jossa käytetään kuvayhteyttä. Asiakas voi ottaa kuvayhteyden Kelan välityskeskukseen kotikoneeltaan ja…

Kuntoutus-Auriksen kuntoutuskurssit 2014

2.12.2013 Kuntoutus-Auris Kuntoutuskurssit, perhekurssit (Kela) Perhekurssit ovat Kelan kustantamia ja perheille maksuttomia. Kurssille haetaan kuntoutusvastaavan tahon suosituksella Kelan hakemuslomakkeella / Vaikeavammaisen kuntoutushakemus tai Harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakemus. Kurssipaikka: Kuntoutus-Auris / Lasten ja nuorten kuntoutus Valkeassa Talossa…