TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Kuntoutus-Auriksen kuntoutuskurssit 2014

2.12.2013 Kuntoutus-Auris

Kuntoutuskurssit, perhekurssit (Kela)

Perhekurssit ovat Kelan kustantamia ja perheille maksuttomia. Kurssille haetaan kuntoutusvastaavan tahon suosituksella Kelan hakemuslomakkeella / Vaikeavammaisen kuntoutushakemus tai Harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakemus.

Kurssipaikka:

Kuntoutus-Auris / Lasten ja nuorten kuntoutus Valkeassa Talossa Helsingin Haagassa kuntoutusjaksoja kuulovammaisille kuntoutujille perheineen.

Kuulovammaisten lasten perhekurssi, kuntoutuskurssit

  • Kelan kurssi nro 54272 (5+5+5 vrk) jaksot: 1. jakso 10. – 14.3.2014, 2. jakso 25. – 29.8.2014 ja 3. jakso  9. -13.2.2015
  • Kelan kurssi nro 54273 (5+5+5 vrk) jaksot: 1. jakso 5. – 9.5.2014, 2. jakso 6. – 10.10.2014 ja 3. jakso 13. -17.4.2015
  • Kelan kurssi nro 54274 (5+5+5 vrk) jaksot: 1. jakso 2. – 6.6.2014, 2. jakso 27. – 31.10.2014 ja 3. jakso 4. -8.5.2015
  • Kelan kurssi nro 54275 (5+5+5 vrk) jaksot: 1. jakso 15. – 19.9.2014, 2. jakso 19. -23.1.2015 ja 3. jakso 14. -18.9.2015

Kohderyhmä:

Koko perhe / kuntoutujalapset, joilla on kuulovamma sekä joko Kelan vaikeavammaisen tai harkinnanvaraisen kuntoutujan status.

Kurssin tavoite:

Tuetaan terveydenhuollossa kuntoutujan ja hänen perheensä kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamista kuntoutujan opiskelu- ja toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. Omien ja perheen voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen, elämänhallinnan vahvistaminen, mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen, kuntoutuspalvelujen tunteminen ja hyödyntäminen lapsen kuntoutussuunnitelman mukaisesti, arjessa selviytymisen keinojen löytäminen, keinojen löytäminen ympäristössä olevien fyysisten ja sosiaalisten esteiden vähentämiseksi, toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle. Perheen jäsenille myös omaa erillistä ohjelmaa vertaisryhmässä.

Yksilölliset kuntoutusjaksot koko perheelle

Perheet voivat hakea myös harkinnanvaraisen tai vaikeavammaisen kuntoutuksen kuntoutusjaksoille. Kela tekee harkinnanvaraisen tai vaikeavammaisen kuntoutuspäätöksen vuodeksi eteenpäin ja kuntoutuskoti räätälöi jaksojen ajankohdat perheen kanssa.

Lisätietoja:

Kuntoutus-Auris,
Lasten ja nuorten kuntoutus,
Ilkantie 4, 00400 Helsinki,