TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Vammaistukiin muutoksia kesäkuussa

Laki vammaisetuuksista muuttuu 1. kesäkuuta 2015 siten, että jatkossa lasten tavoin myös yli 16-vuotiaat voivat saada perusvammaistukea (93,28 €/kk) ilman vammasta tai sairaudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hakijan on kuitenkin osoitettava vammasta tai sairaudesta aiheutuvan olennaista haittaa, joka on heikentänyt hänen toimintakykyään yhtäjaksoisesti yli vuoden ajan. Jos nuoren tai aikuisen vammaistukihakemus on siis aiemmin hylätty sillä perusteella, ettei hänen vammastaan ole katsottu aiheutuvan riittävästä erityiskustannuksia, kannattaa tukea hakea uudelleen.

Korotetun vammaistuen saaminen riippuu kuitenkin sekä lasten että aikuisten kohdalla edelleen siitä, että vammasta tai sairaudesta aiheutuu kuukausittain vähintään korotetun vammaistuen määrän eli 217,66 euron edestä erityiskustannuksia.

Kelasta täsmennetään, että esimerkiksi apuvälineiden osalta kustannusten on oltava jatkuvia eikä kertaluonteisia ja asiakkaan on vastattava niistä itse. Myös lasten kohdalla uusi laki tuo joitain pieniä muutoksia siihen, mitä huomioidaan erityiskustannuksina. Näitä ovat esimerkiksi lääkärin määräämästä kuntoutuksesta ja siihen liittyvistä matkakuluista aiheutuneet kustannukset.

Vammaistukea jo saavan ei tarvitse tehdä lakimuutoksen vuoksi mitään, ellei hänen tilanteensa on olennaisesti muuttunut tuen myöntämisen jälkeen. Muutoin etuuksien saaminen jatkuu entisellään seuraavaan tarkitukseen tai lakkautukseen saakka. Kelan tiedotteen mukaan lakimuutoksen vuoksi vammaisetuuksia voidaan jatkossa myöntää aiempaa pidemmiksi määräajoiksi tai useammin toistaiseksi jatkuvina.

Artikkeli julkaistu 2015.