Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä toimintaa. Kuntoutujalle tulee nimetä yhteyshenkilö. Keskeistä on kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä arjen sujuminen. Tarkoituksena on konkreettisin toimin lisätä kuntoutujan ja hänen läheistensä hyvinvointia, elämänhallintaa, sosiaalista toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä. Kuulon kuntoutuksen tarkoituksenmukaisen…