Kuurojen Liitto ry

Kuurojen Liitto toimii viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestönä. Liitto tuottaa myös erilaisia palveluja viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttäville henkilöille. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille liitto tarjoaa erilaista virkistys- ja sopeutumistoimintaa.

Liiton nuorisotyö edistää ja tukee viittomakielisten lasten ja nuorten sosiokulttuurista kehitystä. Sen tehtävänä on edistää heidän kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista, toimia aktiivisesti lapsi- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä ja tehdä yhteistyötä muun muassa lapsiasiantuntijoiden ja koulujen kanssa. Lisäksi nuorisotyö järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä leirejä ja tapahtumia lapsille, junioreille ja nuorille

Liiton sopeutumisvalmennustoiminta on suunnattu eri ikäryhmille ja perheille. Tavoitteena on muun muassa vahvistaa kurssilaisen minäkuvaa ja identiteettiä sekä kehittää kieli- ja kommunikaatiotaitoja. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille on tarjolla monenlaisia kursseja ja tuettuja lomia.

Kuurojen video tuottaa osana laajaa ohjelmatuotantoaan viittomakielisiä lastenohjelmia, jotka ovat katsottavissa kuusi kertaa vuodessa postitettavilla dvd-levyillä. Vanhempia lastenohjelmia on myös katsottavissa Viittomakielisen kirjaston lasten kanavalla.

Joka toinen vuosi järjestettävillä Kuurojen kulttuuripäivillä on oma kilpailusarjat lapsille. Lisäksi kulttuuripäivien yhteydessä on usein lapsille suunnattuja oheistapahtumia. Kuurojen Liiton yhteydessä toimivan Teatteri Totin ohjelmistossa on usein myös viittomakielisiä lastennäytelmiä. Sekä liiton kulttuurituotanto, että Teatteri Totti järjestävät säännöllisesti lapsille omia tapahtumia, kuten talviriehoja ja draamaleirejä.

Erityisasiantuntijat

Kuurojen Liiton erityisasiantuntijat tarjoavat viittomakielisten lasten perheille henkilökohtaista neuvontaa esim.

  • kun tarvitaan viittomakielen opetusta kotona, päiväkodissa tai koulussa
  • kun lapsi siirtyy päivähoitoon
  • kun lapsi siirtyy esikouluun tai kouluun

Erityisasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät liiton nettisivuilta Oikeuksienvalvonta-kohdasta.

Lisätietoa aiheesta