Kuuloliitto ry

Kuuloliitolla on monipuolista toimintaa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen aina kuntoutuskursseista leireihin ja vertaistapaamisista seminaareihin.

Kuuloliitto kuntouttaa kuulovammaisia lapsia/nuoria selviytymään sosiaalisessa kanssakäymisessä ja arkielämän tilanteissa. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kommunikaatiotaitojen kehittymistä ja vahvistaa lapsen kykyjen monipuolista käyttöä.

Kuuloliiton lasten ja nuorten toiminnassa korostuu vertaistuen merkitys. Vuosittain järjestetään useita valtakunnallisia kuulovammaisten lasten ja nuorten leirejä, joiden ohjelma rakentuu vaihtuvan teeman ympärille. Teemoja ovat olleet muun muassa ritarit, merirosvot, villilänsi, teatteri ja ilmaisu. Leirien ja tapahtumien tavoitteena on lisätä lapsen tai nuoren tietoisuutta kuulovammaisuudesta, vahvistaa itsetuntoa ja saada lisää tietoa kuulon apuvälineistä sekä koulunkäynnistä ja opiskelusta.

Kuulo-Auris Helsingissä kokoaa yhteen kuulovammaiset lapset perheineen ympäri Suomen. Kursseilla paneudutaan kuulovamma-asioihin yhdessä moniammatillisen työryhmän ja vertaistukiperheiden kanssa.

Kursseilla on aikaa pysähtyä kuulovammaan liittyvien asioiden äärelle. Yhdessä koetaan iloa toiminta- ja terapiahetkissä, saadaan elämyksiä ja jaetaan ajatuksia. Kuntoutuskodin kursseilla on monipuolinen kurssiohjelma, kodinomainen tunnelma ja asiantunteva työryhmä. Kursseilla tuetaan lapsen/nuoren sekä perheenjäsenten selviytymistä kuulovamman aiheuttamista haasteista. Kurssien tavoitteena on lapsen tai nuoren ja perheen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen. Kuntoutuskoti tuottaa perhekursseja lapsille ja nuorille, joilla on eriasteisia kuulovammoja tai kuulovamman lisäksi muita haasteita. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit/jaksot ovat osallistujille maksuttomia. Kurssit toteutetaan KELA:n ja Veikkauksen tuella.

Harvinaiset -toiminta järjestää sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja, ohjaus ja tukitoimintaa sekä vertaisryhmätapaamisia harvinaisiin kuulovammaryhmiin kuuluville.

Lisätietoa aiheesta