Lindforsin Säätiö

Lindforsin Säätiö on kuulo- ja kommunikaatiovammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, joka on perustettu Impi ja Ilmari Lindforsin testamenttilahjoituksen turvin v. 1994.

MUKULA-PUHE-projekti – MUsiikin käyttö KUulovammaistenLAsten PUHEkielen kuntoutuksessa

Lindforsin säätiö aloitti elokuussa 2007 kokeilutoimintana Espoossa muskariryhmän viidelle äskettäin sisäkorvaistutteen saaneelle lapselle vanhempineen. Vuoden 2008 alusta toiminta laajentui Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustuksen tuella sekä Helsinkiin että Vantaalle. Ryhmissä on kehitetty ja kokeiltu englantilaisten Christine Roccan ja Cathy Bakerin säveltämiä ja sanoittamia musiikkisatuja suomalaisten kuulovammaisten lasten kuntoutukseen. MUKULA-PUHE-projektin musiikkitoiminta on saanut sekä lapsilta että heidän perheiltään innostuneen vastaanoton. Musiikin avulla voidaan kehittää monia taitoja, jotka samalla edistävät kuuntelun kehittymistä ja puheen oppimista. Lapsia kiehtova satumaailma on saanut musiikin monipuolisesti kuntouttavan vaikutuksen tuekseen.

Keväällä 2009 valmistuivat ensimmäiset suomenkieliset musiikkisatupaketit MUKULAT 1 – 4. Vaikka materiaalia on kehitetty ja kokeiltu ensisijaisesti sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kanssa, materiaali sopii erinomaisesti kaikkien muidenkin erityisryhmien kuntoutukseen ja ylipäätään kaikkien lasten iloksi puhe- ja musiikkiterapiaan, koteihin ja päiväkoteihin. Lasten edistymistä seurataan myös tieteellisin mittarein ja tuloksista on tekeillä väitöskirja Helsingin ja Lontoon yliopistoissa.