LapCI ry – Sisäkorvaistutelasten yhdistys

LapCI ry:n perusti vuonna 1999 joukko vanhempia pääasiallisimpana tarkoituksenaan tukea sisäkorvaistutteen (SI) saaneita lapsia ja heidän perheitään kautta koko Suomen.

LapCI ry:n tärkeimmät tavoitteet:

  • Voimaannuttaa SI-lapsia, -nuoria ja heidän perheitään sekä luoda koko maan kattava verkosto SI-lasten perheiden välille.
  • Välittää asiallista ja kokemukseen perustuvaa tietoa lasten sisäkorvaistutteista ja elämästä implantoinnin jälkeen lapsen eri elämänvaiheissa.
  • Jakaa kokemuksia yhteisistä toiveista, odotuksista ja pettymyksistä.
  • Harjoittaa aktiivista edunvalvontaa mm. olemalla mukana kehittämässä SI-lasten päiväkoti- ja koulumuotoja.
  • Tukea sisäkorvaistutetta harkitsevia perheitä antamalla tietoa ja luomalla yhteyksiä sisäkorvaistutteen jo hankkineisiin perheisiin.

LapCI ry:n toimintamuotoja

CIsupaja-toiminta on rahoitettu sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoilla. CIsupaja tarjoaa tapahtumia ja kohtaamispaikkoja SI-lapsille sekä heidän perheilleen. CIsupajan avulla SI-lapset pääsevät myös harjaannuttamaan niitä taitoja, joissa he jäävät altavastaajan asemaan suhteessa normaalikuuloisiin ikätovereihinsa ja sisäkorvaistutetta käyttävät lapset ja nuoret sekä heidän perheensä saavat vertaistukea. CIsupajoja järjestetään eri puolilla Suomea.

CIsumusa-toiminnassa järjestetään puhemuskari- ja etämuskaritoimintaa pienille 0–6-vuotiaille kuulovammaisille lapsille ja heidän huoltajilleen. CIsumusan tavoitteena on saada musiikki osaksi kuulovammaisten lasten perheiden arkea varhaislapsuudesta asti ja musiikin kielenkehitystä tukevien hyötyjen ulottaminen kuulovammaisten lasten perheisiin. Toimintaa rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoilla.

Näiden lisäksi LapCI ry järjestää vuosittain useita tapahtumia yhteistyössä muiden kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen kanssa, mm. Nuorten Suurleirin (yhteistyössä koko kuulo- ja viittomakielialan kanssa); Kuulopajoja (matalan kynnyksen päivätapahtumia huonokuuloisille lapsille ja nuorille) yhdessä Kuuloliiton kanssa; urheiluleirejä kuuroille ja huonokuuloisille lapsille ja nuorille yhdessä SKUL ry:n kanssa; sekä nuorten Syysleirin yhdessä KLVL ry:n ja Kuuloliiton kanssa.

Lisätietoa aiheesta