Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL ry) on kuurojen, huonokuuloisten ja kuulomonivammaisten lasten ja heidän perheidensä tueksi vuonna 1963 perustettu valtakunnallinen järjestö.

KLVL ry on keskittynyt kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä etujen valvomiseen. Liitto toimii jäsenyhdistystensä välisenä yhdyssiteenä, koordinaattorina sekä alueellisen toiminnan tukijana. Liiton ydintoimintoja ovat vertaistuen mahdollistaminen, kansallinen viestintä ja edunvalvonta.

KLVL ry:n toimintaa ohjaa perhekeskeisyyden periaate. Koko perheen kuuleminen ja heidän arkensa tunteminen luo pohjan toiminnalle. Liiton toiminnassa painotetaan perheiden kokemusasiantuntijuuden käyttämisen merkitystä kuulovammaisille lapsille suunnattujen palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

KLVL ry:n varsinaisia jäseniä ovat jäsenyhdistykset. Liittoon kuuluu 15 ympäri maata sijaitsevaa jäsenyhdistystä, joihin kuuluu yhteensä noin 900 perhettä.