Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. on valtakunnallinen yhdistys, joka ylläpitää ja edistää suomenruotsalaista viittomakieltä. Yhdistys järjestää toimintaa suomenruotsalaista viittomakieltä käyttäville ja heidän läheisilleen. Yhdistys puolustaa ja levittää tietoisuutta suomenruotsalaisten kuurojen oikeuksista.

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. – riksomfattande förening som bevarar och främjar finlandssvenskt teckenspråk. Föreningen ordnar aktiviteter för finlandssvenska teckenspråkiga och deras anhöriga. Föreningen bevakar och sprider kunskap om finlandssvenska dövas rättigheter.