Suomen Kuurosokeat ry

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.

Jyväskylässä sijaitseva Suomen Kuurosokeat ry:n Keski-Suomen aluetoimisto toimii valtakunnallisena osaamiskeskuksena. Asiakkaina ovat kuulonäkövammaiset lapset ja nuoret sekä kaikenikäiset syntymästään kuurosokeat.

Yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla sekä ryhmämuotoisilla kuntoutuskursseilla keskitytään mm. päivittäistoimintoihin, kommunikaatioon, näön- ja kuulonkäytön asioihin. Tavoitteena on kuntoutujan ja perheen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen. Kuntoutumiskeskuksen kuntoutusjaksoilla on monipuolinen ohjelma, välitön tunnelma ja asiantunteva työryhmä. Kuntoutusjaksoille voi osallistua myös lähiomaisia. Kuntoutusjaksot toteutetaan Kelan päätöksillä ja rahoittamana.

Sopeutumisvalmennusjaksoja toteutetaan vähintään kahtena pitkänä viikonloppuna vuodessa. Sopeutumisvalmennuskurssit on suunnattu ensisijaisesti uusille asiakasperheille. Toimintavuonna järjestetään kaksi kurssia. Kursseille otetaan 8 perhettä. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille uutta tietoa kuurosokeudesta ja mahdollistaa vertaistuen saaminen.  Ohjelma on osittain kaikille yhteinen, osittain lapsille ja vanhemmille eriytetty. Sopeutumisvalmennus toteutetaan RAY:n tuella.

Kotikuntatyö on ohjausta ja neuvontatyötä lähiverkostoille. Kotikuntakuntatyöntekijät kartoittavat kuurosokean palveluiden tarpeen ja toimivat paikallisesti niin, että palvelut ja kuurosokeiden tarpeet kohtaavat. Kotikuntatyössä pyritään tavoittamaan kaikki kuurosokeat Suomesta ja antaa heille ohjauspalveluita. Tehtävän suorittamiseksi pidetään yhteyttä sosiaali- ja koulutoimen sekä terveydenhuollon työntekijöihin. Tavoitteena on löytää kuurosokeille henkilöille heidän elämänsä tilanteitaan tukevia toimintoja. Kotikuntatyön tekijät toimivat myös kuurosokeusasiantuntijoina perheille, omaisille ja lähityöntekijöille. Kotikuntatyö toteutetaan RAY:n tuella.