Suomen Kuurosokeat ry

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa. Tampereella Hervannassa sijaitseva Suomen Kuurosokeat ry:n Kuurosokeiden Toimintakeskus toimii valtakunnallisena osaamiskeskuksena. Asiakkaina ovat kaikenikäiset kuulonäkövammaiset ja kuurosokeat.

Suomen Kuurosokeat ry toimii Kelan palveluntuottajana kuulonäkövammaisten moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa. Yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla teemoina on esimerkiksi arjen sujuvoittaminen, kommunikaatio, kuulon- ja näönkäyttö, tiedonsaannin asiat sekä liikkumistaito. Kuntoutuksen yleisenä tavoitteena on kuntoutujan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn parantaminen tai ylläpitäminen omassa elinympäristössä. Kuntoutusjaksoille voi osallistua myös lähiomaisia. Kuntoutusta toteutetaan Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa.

Vertaistuelliset kurssit on tarkoitettu eri-ikäisille kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille henkilöille. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille uutta tietoa kuurosokeudesta ja mahdollistaa vertaistuen saaminen.

Kursseilla toimitaan ryhmissä ja niiden kesto on 4–5 päivää. Kursseille valitaan kahdeksan kurssilaista. Kurssit ovat STEA-rahoitteista toimintaa.

Suomen Kuurosokeat ry tarjoaa myytävänä palveluna kuntoutusohjausta. Kuntoutusohjauksen kohderyhmänä ovat kaikenikäiset kuulonäkövammaiset, syntymästään kuurosokeat ja monitarpeiset henkilöt. Kuntoutusohjaus on lakisääteistä, asiakkaalle ja hänen läheisilleen annettavaa ohjausta ja neuvontaa kuulonäkövammaan liittyvissä asioissa. Kuntoutusohjauskäynnillä kartoitetaan asiakkaan kokonaistilannetta; toimintakykyä, kuulonäkövamman kanssa selviytymistä, vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyviä asioita, tilaan orientoitumista ja itsenäistä liikkumista, apuvälineitä, kuntoutus- ja palvelutarvetta sekä tiedonsaantimahdollisuuksia. Kuntoutusohjauskäynnit toteutetaan asiakkaan toimintaympäristöissä; kotona, päiväkodissa, koulussa, asumisyksikössä, työpaikalla tai päivätoimintakeskuksessa.