TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Kuntoutus-Auriksen sopeutumisvalmennuskurssit 2014

Perhekurssit

Perhekurssit ovat Kelan kustantamia ja perheille maksuttomia. Kurssille haetaan kuntoutusvastaavan tahon suosituksella Kelan hakemuslomakkeella / Vaikeavammaisen kuntoutushakemus tai Harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakemus.

Kurssipaikka:

Kuntoutus-Auris/ Lasten ja nuorten kuntoutus Valkeassa Talossa Helsingin Haagassa kuntoutusjaksoja kuulovammaisille kuntoutujille perheineen.

Kurssit:

  • Kuulovammaisten koulunsa aloittavien lasten perhekurssi, sopeutumisvalmennuskurssi (5 vrk) Kelan kurssi nro 54086. jakso 7. – 11.4.2014;
  • Kuulovammaisten alakoululaisten lasten perhekurssi, sopeutumisvalmennuskurssi (5 vrk) Kelan kurssi nro 54087, jakso 28.7. – 1.8.2014
  • Kuulovammaisten alle kouluikäisten lasten perhekurssi, sopeutumisvalmennuskurssi (5 vrk) Kelan kurssi nro 54085, jakso 10.- 14.11.2014

Kohderyhmä:

Koko perhe / kuntoutujalapset, joilla on kuulovamma sekä joko Kelan vaikeavammaisen tai harkinnanvaraisen kuntoutujan status.

Kurssin tavoite:

Tuetaan terveydenhuollossa kuntoutujan ja hänen perheensä kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamista kuntoutujan opiskelu- ja toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. Omien ja perheen voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen, elämänhallinnan vahvistaminen, mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen, kuntoutuspalvelujen tunteminen ja hyödyntäminen lapsen kuntoutussuunnitelman mukaisesti, arjessa selviytymisen keinojen löytäminen, keinojen löytäminen ympäristössä olevien fyysisten ja sosiaalisten esteiden vähentämiseksi, toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle. Perheen jäsenille myös omaa erillistä ohjelmaa vertaisryhmässä.

Sopeutumisvalmennuskurssit nuorille (RAY)

Itsenäistymistä ja ammatinvalintaa tukevat kuulovammaisten nuorten kurssit (5 vrk)

  • 9. – 13.6.2014
  • 24. -28.11.2014

Sopeutumisvalmennuskurssit perheenjäsenille (RAY)

  • Kuulo- ja kuulomonivammaisten lasten isovanhempien kurssi (3 vrk)25. -27.3.2014
  • Kuulo- ja kuulomonivammaisten lasten sisarusten kurssi (3 vrk) 5. -7.8.2014

Lisätietoja:
Kuntoutus-Auris,
Lasten ja nuorten kuntoutus,
Ilkantie 4, 00400 Helsinki,