TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Itsenäistymistä ja ammatinvalintaa tukevat kuulovammaisten nuorten kurssit

Kurssiaika:

  • 9.-13.6.2014
  • 24.-28.11.2014

Sopeutumisvalmennuskurssi nuorille/ RAY on suunnattu kuuroille ja kuulovammaisille nuorille.

Kurssin tavoite: Sopeutumisvalmennuskurssin tavoite on tukea ja ohjata kuulovammaista nuorta elämäntilanteessaan.

SAADA TUKEA:

  • ajankohtaisiin asioihin ikäkauden mukanaan tuomissa kuulovammaan liittyvissä asioissa
  • kommunikaatioon ja vuorovaikutussuhteisiin
  • nuoren itsetunnon vahvistumiseen
  • nuoren identiteetin vahvistumiseen aiheina esim. koulu ja harrastukset
  • itsenäiseen elämään valmistautumiseen
  • syrjäytymisen ehkäisemiseen
  • sosiaalisen vuorovaikutukseen ja tunne-elämän myönteiseen kehitykseen

Kurssin sisältö: Kurssiohjelma sisältää keskusteluja, tukea/ ohjausta työryhmän jäseniltä sekä toimintaa vertaisryhmässä. Kurssilla pohditaan kuulovammaisuuteen ja nuoruuden kehitysvaiheeseen liittyviä erityiskysymyksiä. Ohjelmaan kuuluu keskusteluluentoja, ryhmäkeskusteluja sekä ohjausta työryhmältä tueksi arjen käytäntöihin ja vuorovaikutukseen.

Nuorten keskusteluluennoilla käsitellään kuulovammaisuutta, sen syitä ja yksilöllistä merkitystä kunkin elämässä sekä apuvälineitä ja erilaisia nuorten toiminnan muotoja.

Osanottomaksu: Kurssi on osallistujille maksuton. Mikäli nuorella on lääkärin suositus kurssille, hän voi saada KELA:lta matkakustannukset korvattuna.

Ilmoittautumiset: Kirjallisesti ilmoittautumislomakkeella, joita voi tilata sähköpostitse: kristiina.laakso@kuuloliitto.fi tai puh. 050–5118046. Ilmoittautuminen mielellään kuukautta ennen kurssin alkua.

8 nuorta pääsee mukaan. Peruutuspaikkoja kurssille voi tiedustella myös hakuajan päättymisen jälkeen.

Lisätietoja: 050 5118 046 sekä kuntoutuskodin johtaja 040 5908 293

http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuntoutus-auris/kurssit/?c=10

Kuntoutus-Auris, lapset ja nuoret/ Kuuloliitto ry
Valkea Talo
Ilkantie 4, 00400 Helsinki