TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Itsenäistymistä ja ammatinvalintaa tukevat kuulovammaisten nuorten kurssit

Kurssiaika:

  • 9.-13.6.2014
  • 24.-28.11.2014

Sopeutumisvalmennuskurssi nuorille/ RAY on suunnattu kuuroille ja kuulovammaisille nuorille.

Kurssin tavoite: Sopeutumisvalmennuskurssin tavoite on tukea ja ohjata kuulovammaista nuorta elämäntilanteessaan.

SAADA TUKEA:

  • ajankohtaisiin asioihin ikäkauden mukanaan tuomissa kuulovammaan liittyvissä asioissa
  • kommunikaatioon ja vuorovaikutussuhteisiin
  • nuoren itsetunnon vahvistumiseen
  • nuoren identiteetin vahvistumiseen aiheina esim. koulu ja harrastukset
  • itsenäiseen elämään valmistautumiseen
  • syrjäytymisen ehkäisemiseen
  • sosiaalisen vuorovaikutukseen ja tunne-elämän myönteiseen kehitykseen

Kurssin sisältö: Kurssiohjelma sisältää keskusteluja, tukea/ ohjausta työryhmän jäseniltä sekä toimintaa vertaisryhmässä. Kurssilla pohditaan kuulovammaisuuteen ja nuoruuden kehitysvaiheeseen liittyviä erityiskysymyksiä. Ohjelmaan kuuluu keskusteluluentoja, ryhmäkeskusteluja sekä ohjausta työryhmältä tueksi arjen käytäntöihin ja vuorovaikutukseen.

Nuorten keskusteluluennoilla käsitellään kuulovammaisuutta, sen syitä ja yksilöllistä merkitystä kunkin elämässä sekä apuvälineitä ja erilaisia nuorten toiminnan muotoja.

Osanottomaksu: Kurssi on osallistujille maksuton. Mikäli nuorella on lääkärin suositus kurssille, hän voi saada KELA:lta matkakustannukset korvattuna.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Kuntoutus-Auris, lapset ja nuoret/ Kuuloliitto ry
Valkea Talo
Ilkantie 4, 00400 Helsinki