Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. (Finlex).

Kuulovammaiselle asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä voivat olla mm. induktiosilmukka ja hälytysjärjestelmä. Asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset korvataan hakijalle kokonaan.

Asunnon muutostöiden tarpeellisuudesta ja välttämättömyydestä pyydetään lausunto kuulokeskuksen kuntotutusohjaajalta. Tarvittaessa pyydetään myös lääkärinlausunto.

Miten?

Kuulokeskuksen sosiaalityöntekijä auttaa hakemuksen tekemisessä ja tarvittavien lausuntojen hankkimisessa.

Kunnan vammaispalvelujen kanssa on hyvä sopia hakemisen yhteydessä myös palvelusuunnitelman laatimisesta, jolloin saadaan muodostettua kokonaiskuva lapsen tarvitsemista apuvälineistä tukitoimista.