Hätäpuhelupalvelut kuulovammaisille

Hätäkeskuksella on maanlaajuinen, kiireellisiin hätätilanteisiin tarkoitettu tekstiviestipalvelu. Hätätekstiviestin voi lähettää vain sellaisesta puhelinnumerosta, joka on rekisteröity etukäteen.

Tekstiviestejä voi lähettää rekisteröitymisen jälkeen numeroon 112. Palvelu on tarkoitettu erityisesti kuulovammaisille ja niille, joilla on vaikeuksia tuottaa puhetta. Ilman rekisteröitymistä viesti ei saavu hätäkeskuksen jonoon.

Rekisteröidy hätätekstiviestipalveluun suomi.fi -sivustolla

Hätäilmoitus viittomakielellä

Hätätilanteessa voit tehdä hätäilmoituksen suomalaisella viittomakielellä. Saat 112 Suomi -sovelluksen kautta videoyhteyden Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelun tulkkiin. Tulkki avaa puheyhteyden hätäkeskuspäivystäjään, joka käsittelee hätäilmoituksen tulkin avustuksella. Palvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–16.

Hätäilmoitus viittomakielellä -palvelu on osa kokeilua, jossa selvitetään, miten 112 Suomi -sovellus ja Kelan etäpalvelu soveltuvat hätätilanteisiin ja viranomaistoimintaan. Kokeilu päättyy vuoden 2023 lopussa.