Kuulo- ja puhevammaisten sähköiset palvelut

Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden oikeus videopuhelut mahdollistavaan internetyhteyteen

Kuulo- ja puhevammaisilla henkilöillä on lain takaama oikeus saada vakituiseen asuinpaikkaansa internet-liittymä, jolla voi käyttää videopuhelu- ja etätulkkauspalveluita. Videopuhelut mahdollistavan internetyhteyden nopeuden täytyy olla sekä saapuvassa että lähtevässä liikenteessä vähintään 512 kilobittiä sekunnissa (ns. symmetrinen internet-liittymä).

Kuulo- ja puhevammaisten käyttämät videopuhelut toimivat ns. symmetrisellä internet-yhteydellä, jossa saapuvan liikenteen (vastapuolen kuvan näkyminen itselle) ja lähtevän liikenteen (oman kuvan näkyminen vastapuolelle) nopeus on sama. Nopeus saa tilapäisesti laskea alle laissa määritetyn vähimmäisnopeuden (512 kbit/s), mutta ei kuitenkaan alle 384 kilobittiin sekunnissa. Tiedonsiirron viive saa symmetrisessä internet-yhteydessä olla enintään 150 millisekuntia.

Viestintävirasto turvaa kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden oikeuden videopuhelut mahdollistavaan internetliittymään nimeämällä teleoperaattorin (ns. yleispalveluyritys) tarjoamaan palvelua niillä alueilla, joilla kaupallinen tarjonta ei ole riittävää. Kullekin alueelle nimetyn teleoperaattorin tulee huolehtia, että kuulo- ja puhevammaiset henkilöt saavat vakituiseen asuinpaikkansa internet-liittymän, jonka nopeus on vähintään 512 kilobittiä sekunnissa (kbit/s). Liittymä tulee toimittaa kohtuullisessa toimitusajassa, ja sen on oltava hinnaltaan kohtuullinen.

Mikäli sinulla on kuulo- tai puhevamma ja vaikeuksia saada videopuhelut ja etätulkkauspalvelut mahdollistava internet-liittymä, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  1. Tarkista hakukoneesta, onko Viestintävirasto nimennyt kuntaasi teleoperaattorin (yleispalveluyritys), jolla on velvollisuus tarjota symmetristä internetyhteyttä kuulo- ja puhevammaisille.
  2. Ota yhteys nimetyn teleoperaattorin asiakaspalveluun ja pyydä tarjous kuulo- ja puhevammaisille tarkoitetusta, symmetrisestä internetyhteydestä. Tarjouspyynnön tekemiseen voit käyttääViestintäviraston tarjouspyyntölomaketta.

Ota yhteyttä Viestintävirastoon, jos:

  • et tarjouspyynnöstä huolimatta saa liittymää kuntasi yleispalveluyrityksestä
  • et saa liittymää alueella, jolle ei ole nimetty yleispalveluyritystä

Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden oikeus tekstiviestipalveluun

Kuulo- ja puhevammaisilla henkilöillä on lain takaama oikeus saada puhelinliittymä, jolla voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä vakituisessa asuinpaikassa. Mahdollisuus testiviestipalvelun käyttämiseen on tärkeä, jotta kuulo- ja puhevammaiset saavat hätätilanteessa yhteyden hätäkeskukseen.

Viestintävirasto turvaa kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden oikeuden tekstiviestipalveluun nimeämällä teleoperaattorin (ns. yleispalveluyritys) tarjoamaan palvelua niillä alueilla, joilla kaupallinen tarjonta ei ole riittävää. Kullekin alueelle nimetyn teleoperaattorin tulee huolehtia, että kuulo- ja puhevammaiset henkilöt saavat vakituiseen asuinpaikkaansa liittymän, joka mahdollistaa tekstiviestipalvelun käytön. Liittymä tulee toimittaa kohtuullisessa toimitusajassa, ja sen on oltava hinnaltaan kohtuullinen.

Mikäli sinulla on kuulo- tai puhevamma ja vaikeuksia saada tekstiviestit mahdollistava liittymä, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  1. Tarkista hakukoneesta, onko Viestintävirasto nimennyt kuntaasi teleoperaattorin (yleispalveluyritys), jolla on velvollisuus tarjota tekstiviestipalvelua kuulo- ja puhevammaisille.
  2. Ota yhteys nimetyn teleoperaattorin asiakaspalveluun ja pyydä tarjous kuulo- ja puhevammaisten tekstiviestipalvelusta. Tarjouspyynnön tekemiseen voit käyttää Viestintäviraston tarjouspyyntölomaketta.

Ota yhteyttä Viestintävirastoon, jos:

  • et tarjouspyynnöstä huolimatta saa liittymää kuntasi yleispalveluyritykseltä
  • et saa liittymää alueella, jolle ei ole nimetty yleispalveluyritystä

Lisätietoja tekstiviestillä tehtävästä hätäilmoituksesta

Lisää uusi kommentti