TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Uusi Lapset & perheet -osio avattu Vammaispalvelujen käsikirjaan

Sähköinen Vammaispalvelujen käsikirja on laajentunut 9.8. uudella Lapset & perheet -osiolla. Uusi aineisto on suunnattu vammaisten lasten ja heidän perheidensä parissa työskenteleville ammattilaisille. Osion toivotaan tekevän perheiden palvelujen ja tuen kokonaisuudesta helpommin ymmärrettävän, mikä helpottaa palveluohjausta ja moniammatillista työtä.

Uuden osion keskeisiä lähtökohtia ja periaatteita ovat lapsen edun ensisijaisuus sekä lapsen ja perheen yksilöllisyyden huomioiminen ja kunnioittaminen. Lapsen edun huomioimista edellytetään mm. lapsen oikeuksien sopimuksessa, jonka sisältöä avataan käsikirjassa vammaisen lapsen näkökulmasta.

Käsikirjaan on haluttu koota tietoa ja näkökulmia ammattilaisille, jotta heidän on mahdollista tukea vammaisten lasten perheiden omanlaista elämää. Tämä on mahdollista perhelähtöisellä suunnittelulla, yhteistyöllä ja kumppanuuden periaatteita noudattamalla.

Lapset & perheet -osion kirjoittajina ja kommentoijina ovat toimineet vammaisalan ja lasten ja perheiden palveluiden asiantuntijat niin THL:stä, kunnista, järjestöistä, oppilaitoksista, hankkeista kuin Kelastakin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaa kiittää kaikkia kirjoittajia ja tekstien kommentoijia, jotka ovat antaneet panoksensa osion eteen.