TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Suomi on kirjoitustulkkauksen edelläkävijä

Kuuloliitto ry

1096-180x180-medium

Tiedote. Julkaistu: 19.08.2014 klo 14:00 – Kuuloliitto ry

Kirjoitustulkkauksesta hyötyvät erityisesti kuuroutuneet ja huonokuuloiset henkilöt. Kyseessä on tulkkausmuoto, jossa tulkki välittää puhujan viestin kirjoitettuun muotoon. Suomi on pitkään ollut kirjoitustulkkauksen edelläkävijä, sillä alaan liittyvää tutkimusta on tehty laajasti. Kirjoitustulkit eri puolilta Eurooppaa kokoontuvat 22.–24.8.2014 konferenssiin Helsinkiin. Konferenssissa esitellään erityisesti kirjoitustulkkaukseen liittyvää tutkimusta Euroopassa.

Kirjoitustulkkauksesta on tehty Suomessa useita tutkimuksia sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa. Tekeillä on myös yksi väitöskirjatutkimus. Suomessa arvioidaan olevan 3000 kuuroutunutta ja 10 000 vaikeasti kuulovammaista, jotka hyötyisivät kirjoitustulkkauksesta. Suomessa on erillinen laki tulkkauspalveluista, ja kirjoitustulkkaus on yksi käytettävistä tulkkaustavoista.

Helsingissä järjestettävään konferenssiin osallistuu kaiken kaikkiaan 80 henkilöä kahdeksasta eri maasta. Konferenssi on toinen koskaan järjestetty kirjoitustulkkien ammattitapahtuma, jossa esitellään erityisesti kirjoitustulkkaukseen liittyvää tutkimusta Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Lisäksi workshopeissa tutustutaan muun muassa kuvailutulkkaukseen kuurosokeille sekä kirjoitustulkkauksen tulevaisuuteen eli puheen tunnistukseen. Kolmipäiväisen seminaarin aikana pohditaan myös alan kirjavaa terminologiaa sekä Euroopan kattojärjestön perustamista.

Tulevaisuudessa automaattisen puheentunnistuksen hyödyntäminen tulkkauksessa on mahdollista. Englanninkielinen puheentunnistus toimii jo nyt hyvin. Ohjelma tunnistaa sanat ja muuttaa ne tekstiksi. Puhujan tulee kuitenkin sanoa myös tekstiin kuuluvat välimerkit, jotta tekstistä tulee luettavaa. Kirjoitustulkin työ saattaa tulevaisuudessa muuttua siten, että kirjoittamisen sijaan tulkki työstää lähdetekstiä puheellaan.

Seminaarin järjestävät Kuuloliitto ry, Suomen kirjoitustulkit ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Seminaaripaikkana toimii hotelli Pasila. Toimittajat ovat tervetulleita kuuntelemaan seminaarin luentoja. Konferenssin järjestäjät ovat tavattavissa perjantaina 21.8. klo 11–13 tai muulloin konferenssin aikana.

Haastattelupyynnöt ja ilmoittautumiset:

Sirpa Laurén
erityisasiantuntija, tulkkipalvelut
Kuuloliitto ry
sirpa.lauren@kuuloliitto.fi
p. 0400 016308

European Conference of STTs ECOS 2014 in Helsinki
22-24 August 2014.

Kuuloliitto on sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, joka järjestää myös kuntoutustoimintaa. Liitto muodostuu 89 jäsenyhdistyksestä.