Avustaja

Kuuleeko koulu? -hankkeen loppuraportti

Yleisopetuksessa olevien kuulovammaisten oppilaiden tilanteeseen voidaan olla varovaisen tyytyväisiä, päätellään Kuuleeko koulu? -tutkimushankkeen loppuraportissa. Helsingin ja Jyväskylän yliopiston yhteishankkeessa tutkittiin opettajien kokemusta yleisopetukseen integroitujen kuulovammaisten lasten ja nuorten opetuksesta. Lisäksi tutkimushankkeessa selvitettiin, mitä kehitettävää ja…

Avustaja, ohjaaja, tulkki?

Lähipäiväkoti/kouluperiaatteen mukaan lapselle tarjotaan päivähoito- tai koulupaikka mahdollisimman läheltä kotia. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tuki tuodaan ensisijaisesti sinne, missä lapsi on. Riippuen päivähoito/koulumuodosta, lapsi voi tarvita avustajaa tai tulkkausta. Avustaja Avustaja voi henkilökohtaisena avustajana avustaa…