Hjärnstamsimplant (ABI)

Hjärnstamsimplantat kan sättas in till svårt hörselskadade, vars hörselnerv är skadat på ett sådant sätt som hindrar användning av implantat i innerörat.

Hjärnstamsimplantat rekommenderas t ex till patienter som har en neurofibromatos typ 2.

Teknologin som hjärnstamsimplantatet använder är mycket nära det som används i cochleaimplantaten, men den förbigår både innerörat och hörselnerven och stimulerar hjärnstammen med elektriska impulser.

Hittills har hjärnstamsimplantaten inte varit använda i bred utsträckning, för att det krävs en relativt komplicerad neurokirurgisk operation. Att sätta in ett implantat i hjärnstammen är en utmanande uppgift och resultaten från utförda operationer har varit varierande. I Finland har vuxna fått ABI men det finns ännu inga erfarenheter från barn. I USA har åtminstone ett barn fått ABI (se videon nedan).

Deaf Toddler Hears Father for Very First Time! Heartwarming Moment! Grayson Clamp Reaction [Youtube]

Hjärnstamsimplantatet möjliggör en förbindelse till ljudvärlden och stöder läppläsning, men erbjuder inga naturliga känslor av ljudsinnet. T ex från hörd musik känner vanligen den som har ABI igen rytmerna men inte melodin. För nuvarande är det 20-25 procent av de som har hjärnstamsimplantat som förstår tal utan läppläsning.

Bild: Newswise – FDA Approves Clinical Trial of Auditory Brainstem Implant Procedure for Children in the U.S.