Aivorunkoistute (ABI)

Aivorunkoistute voidaan asentaa vaikeasti kuulovammaisille, joiden kuulohermo on vaurioitunut tavalla, joka estää sisäkorvaistutteen käyttämisen. Aivorunkoistutteen käyttämä teknologia on hyvin lähellä sisäkorvaistutteessa käytettävää, mutta se ohittaa sekä sisäkorvan että kuulohermon ja stimuloi sähköimpulsseilla suoraan aivorunkoa.

Aivorunkoistutetta voidaan harkita esimerkiksi potilaille joilla on 2-tyypin neurofibromatoosi. Kyseessä on geenivirheen aiheuttama harvinainen (esiintyvyys 1/50 000), vallitsevasti periytyvä sairaus, jossa kuulo- ja tasapainotupen kasvain aiheuttaa kuulonmenetyksen. Sairauden vaikeusaste vaihtelee lievästä erittäin vaikeaan.

Toistaiseksi aivorunkoistutteet eivät ole laajalti käytössä, koska asentaminen vaatii suhteellisen monimutkaisen neurokirurgisen operaation. Istutteen asentaminen aivorunkoon on haastava tehtävä ja leikkauksista saadut tulokset ovat olleet vaihtelevia. Suomessa ABI on asennettu aikuiselle, mutta lapsista ei ole vielä kokemusta. Yhdysvalloissa asennus on tehty ainakin yhdelle lapselle (ks. video alla).

Aivorunkoistute mahdollistaa yhteyden äänimaailmaan ja tukee huulioluvussa, mutta ei tarjoa luonnollista ääniaistimusta. Musiikista aivorunkoistutteen käyttäjä esimerkiksi erottaa yleensä rytmit muttei melodiaa. Toistaiseksi 20-25 prosenttia aivorunkoistutteen saaneista ymmärtävät puhetta lukematta huulilta.

Kuva: Newswise – FDA Approves Clinical Trial of Auditory Brainstem Implant Procedure for Children in the U.S.