Elektroakustinen istutejärjestelmä

Elektroakustinen istutejärjestelmä (EAS) tarjoaa kuuloratkaisun ihmisille, jotka kuulevat jonkin verran matalia taajuuksia, mutta joiden korkeiden taajuuksien kuuleminen on merkittävästi heikentynyt. Käytännössä EAS yhdistää synkronoidusti akustisen kuulokojeen ja sisäkorvaistutteen teknologiaa, minkä vuoksi sitä nimitetään myös hybridi-implantiksi. Tällöin kuulomaailma saadaan mahdollisimman luonnolliseksi, vaikka sen tuottamisessa hyödynnetäänkin kahta erilaista teknologiaa.

Matalan taajuuden informaatio ohjataan kuulokojeeseen, joka vahvistaa ääntä akustisesti. Perinteisen korvakäytäväkuulokojeen tavoin ääni johtuu letkua pitkin korvakappaleen kautta korvakäytävään. Korkeat taajuudet taas käsittelee sisäkorvaistute, joka muuntaa ne kuulohermoa suoraan stimuloiviksi sähköimpulsseiksi.

Elektroakustinen istutejärjestelmä laajentaa sisäkorvaistutteesta potentiaalisesti hyötyvien ihmisten määrää merkittävästi, kun riski matalien taajuuksien kuulon menetyksestä sisäkorvaistuteleikkauksessa pienenee. Elektroakustisen istutejärjestelmän elektrodi on ohuempi ja lyhyempi kuin tavallisessa sisäkorvaistutteessa, joten se säästää paremmin jäljellä olevia kuuloaistinsoluja.