Hybrid implantat

Ett hybrid implantat  erbjuder en hörsellösning till människor som hör låga frekvenser någorlunda bra, men vars hörsel vid höga frekvenser har avsevärt försvagats.

Information av låga frekvenser styrs till en hörapparat, som då förstärker ljudet akustiskt. Höga frekvenser behandlas däremot av ett cochlea implantat, som omvandlar dom direkt till elektriska impluser som stimulerar hörselnerven.

Hybrid implantatet ökar väsentligt antalet människor som skulle kunna dra märkbar nytta av cochlea implantat. Innan det fanns hybrid implantat var många som hade väsentligt försvagad hörsel vid höga frekvenser, men då de kunde höra de låga frekvenserna kunde de inte överväga att skaffa ett implantat, för vid insättningen av implantatet skulle man ha förlorat förmågan att höra låga frekvenser akustiskt. Elektroden i hybrid implantatet är tunnare och kortare än i ett vanligt cochlea implantat, de sparar den befintliga hörseln bättre.

Hörapparaten och implantatet fungerar synkroniserat, då blir hörselbilden så naturlig som möjligt, även om det är två olika teknologier man använder till att förverkliga den.