Opinnäytetyö

Kuntoutuksen kohtaaminen

Kuuloliitto julkaisi Jaana Rintalan opinnäytetyön Kuntoutuksen kohtaaminenjulkaisusarjassaan. Metropolia Ammattikorkeakouluun tehty opinnäytetyö on vuodelta 2012, ja se käsittelee harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kuulovammaisten nuorten aikuisten elämäntilanteita ja kuntoutuskokemuksia. Työ on luettavissa Metropolia AMK:n julkaisukannassa >>…