Puheen kehitys

Kehityksellinen kielihäiriö

Kehityksellisellä kielihäiriöllä (ent. kielellinen erityisvaikeus, dysfasia) tarkoitetaan poikkeavaa kielen kehitystä, johon ei löydy syytä neurologisista, aistitoimintojen, tunne-elämän tai ympäristön erilaisuuksista. Lapsen kieli ei kehity iän mukaisesti, vaikka muu toiminta on ikätasoista. Vaikeudet ovat yksilöllisiä ja…