Kommunikations stödmetoder

När ett litet barn ska läras att tala kan det behövas en visuell kommunikationsmetod som stöd. Då underlättas interaktionen och ingen behöver slösa bort resurser på att göra sig förstådd. Barnets interaktionsfärdigheter kan också utvecklas oberoende av i vilket utvecklingsstadium den muntliga framställningen eller talförståelsen befinner sig.

Vad passar oss?

Varje system för kommunikationsstöd är unikt och vilket man väljer påverkas av barnets individuella behov. Talterapeuten ger råd om vilken/vilka metoder som passar er, men särskilt värdefulla är de praktiska erfarenheter som andra föräldrar kan berätta om. Bekanta er med olika metoder och ta den i bruk som ni känner mest bekväma med och som svarar mot era behov just nu. Ofta kan behovet av stödmetod ändras med barnets utveckling, så det är viktigt att regelbundet ompröva situationen.

I fråga om barn med svårare hörselskador är det bra att tänka på att också om barnet är helt talspråkigt kan hen inte uppfatta tal med hörseln utan hörselhjälpmedel. Då är det bra att ha en visuell stödmetod som är så lätt som möjligt för familjen att använda.

Bilder

Om det är svårt att förstå eller framställa tal kan bilder fungera som visuellt stöd. Grunden för att använda bilder är att barnet förstår sambandet mellan saken eller föremålet och bilden. På daghem för små barn använder man ofta bilder och de fungerar bra till exempel som illustration av dagsprogrammet och som stöd för handledningen, också när barnet inte har några konstaterade särskilda behov.

Ilo kommunikoida: Kuvat >>

Läppläsning

När man läser på läpparna iakttar man hur samtliga artikulationsorgan rör sig – läppar, tunga, tänder och käke. Läppläsaren kan av läpparna avläsa vad talaren säger, utan att höra talarens röst.

Ilo kommunikoida: Huulioluku >>

Cued Speech

Cued Speech (finska: vinkkipuhe) är en hjälpmetod för läppläsning, med idén att talet ska synliggöras.

Kuuloavain: Vinkkipuhe >>

Stödtecken

Stödtecknande kan användas som stöd för tal varvid man tecknar endast de nyckelord som är väsentliga för begripligheten.

Papunet: Tukiviittomat >>

Tecknat tal

Vid tecknat tal tecknar man enligt svenska språket vid sidan av talet.

Papunet: Viitottu puhe >>

Taktila tecken

Dövblinda använder sig av taktila tecken, de tecknar från hand till hand. Man kan taktilt teckna antingen svenska eller egentligt teckenspråk. Med hjälp av känselsinnet kan man också förmedla taktila meddelanden om bl.a. riktning, känslor och objekt.

Ilo kommunikoida: Taktiiliviittomat >>

Handalfabet

Metoden använder fingeralfabet som stöd för läppläsning så att första bokstaven i varje ord visas.

Kuulokynnys: Sormiaakkosviestintä >>

Och teckenspråk?

Teckenspråk är ett ljudlöst språk med egen struktur och grammatik, och ur denna synvinkel sett är det inte en metod som stödjer talet. Ett teckenkunnigt barn och hens familj kan emellertid  lätt lära sig också teckenspråket, och därigenom få möjlighet till kontakt med det teckenspråkiga samfundet och dess kultur.

Mer om teckenspråk här >>