Benförankrad hörapparat

Kuva: Cochlear Ltd.

Den benförankrade hörapparaten (bone anchored hearing aid) bygger på benledningshörsel, det vill säga ljudet leds via skallbenet direkt till innerörat. Denna typ av hörapparat är avsedd för personer med mikroti, trång örongång, eller som av någon annan orsak inte kan använda en traditionell hörapparat. Vid ensidig hörselnedsättning behövs apparaten i allmänhet inte, men vid till exempel dubbelsidig mikroti är det nödvändigt med hörapparatsförsärkning.

Talprocessorn i benledningsapparaten plockar upp ljudvågorna och ett datachip analyserar ljudet digitalt. Det digitalt förbättrade ljudet förstärks och omvandlas till vibration. Vibrationerna förmedlas via ben direkt till innerörat utan att ta omvägen via ytter- och mellanöra. På små barn är den benförankrade hörapparaten fäst vid ett pannband, men på större barn är det möjligt att bakom örat operera in en fast installerad skruv där den benförankrade hörapparaten fästs.

Åtminstone två tillverkare saluför benförankrade hörapparater: Cochlear och Oticon.

BAHA-film

Se trailern till en film producerad av den rikssvenska organisationen Barnplantorna.