Kuulokoje

Kuulokoje on tärkein apuväline jäljellä olevan kuulon hyödyntämiseen. Nykyisin kuulokojeet ovat yleensä digitaalisia ja eri tason kuulovioille on olemassa erilaisia kuulokojetyyppejä. Digitaalisissa kuulokojeiden avulla pystytään tavallisesti muokkaamaan vahvistettavaa ääntä erilaisiin kuulon alenemiin ja ääniympäristöihin sopivaksi.

Korvantauskoje on yleisin kuulokojetyyppi. Korvantauskojeen ulkoinen osa asetetaan korvalehden taakse ja korvakappale laitetaan korvakäytävään. Kojeesta ääni johdetaan pienen letkun kautta korvakappaleeseen ja sitä kautta korvaan.

Korvakäytäväkoje on puolestaan korvakappaleen sisäänrakennettu kuulokoje, joka sijoitetaan korvakäytävään. Koje on erittäin pieni, joten sen käyttäminen vaatii hieman sorminäppäryyttä. Luujohtokoje on tarkoitettu ihmisille, joilla on mikrotia, ahdas korvakäytävä tai eivät muusta syystä voi käyttää perinteistä kuulokojetta.

Sisäkorvaistute on leikkauksella asennettava sähköinen kuulokoje niille, joille perinteisen kojeen vahvistus ei riitä.

Paristot

Kuulokoje toimii yleensä paristolla ja käytössä on yleisimmin neljä eri paristokokoa: 675, 13, 312 ja 10.

Kuulokojeissa käytettävät sinkki-ilmaparistot hyödyntävät ilmaa tuottaessaan sähköä. Pariston ilmareiät on peitetty varastoinnin ajaksi. Kun paristo otetaan käyttöön, tarra poistetaan, jolloin paristo alkaa tuottaa sähköä, kun ilma pääsee sen sisään. Paristoa vaihdettaessa on hyvä antaa pariston ilmastoitua hetken tarran poistamisen jälkeen, ennen kuin asettaa sen paristokoteloon.

Paristot saadaan sairaalasta ilmaiseksi 18-vuotiaaksi tai opiskelun loppuun asti. Aikuisille paristoja myyvät kuuloalan maahantuojat, optikkoliikkeet, apteekit, suurimmat tavaratalot ja marketit.

Jos koje ei tunnu toimivan

Kuulokojeen äänenlaadulliset viat korjaantuvat usein korvakappaleseen kertyneen vaikun poistolla tai korvakappaleen ja kojeen yhdistävän letkun vaihdolla. Jos kojeessa tuntuu olevan toimintavika, vaihda ensimmäisenä paristo. Jos senkään jälkeen mitään ei tunnu tapahtuvan, kokeile vielä toisen kiekon paristoa.

Yleisimmin kuulokojeen viat johtuvat sen sisäisiin osiin päätyneestä kosteudesta. Kokeile pyyhkiä koje pehmeällä liinalla ja laita se kuivauspurkkiin tai kuivuriin yöksi. Mikäli tämänkään jälkeen koje ei tee yhteistyötä, ota yhteys kuulokeskuksen apuvälineteknikkoihin. Mikäli kojetta ei saada kuulokeskuksessa kuntoon, saatetaan se lähettää maahantuojalle tai valmistajalle.

Kuulokojetyypistä ja kuulovamman asteesta riippuen korjausajaksi voi olla mahdollista saada kuulokeskuksesta varakoje.