Esteetön kuuntelu julkisissa tiloissa

Koulut, kirkot, palvelupisteet, teatterit, konserttisalit, auditoriot… Julkiset tilat voivat kuulovammaiselle olla täynnä näkymättömiä kynnyksiä kokea ja osallistua. Hyvän akustiikan ja valaistuksen lisäksi esteettömän kuunteluympäristön luomisessa auttavat apuvälineet.

Suomen rakentamismääräysten mukaan opetustilojen ja vastaavien kokoontumispaikkojen on sovelluttava myös ”toimimisesteisten” käyttöön. Jos tilassa on äänentoistojärjestelmä, on vuoden 1987 jälkeen valmistuneissa tiloissa oltava myös induktiosilmukka tai vastaava äänensiirtojärjestelmä.

Induktiosilmukka siirtää mikrofoniin puhutun äänen sähkömagneettisen kentän avulla suoraan kuulokojeeseen tai implanttiprosessoriin. Samoin kuin televisiota kuunnellessa, induktiosilmukkaa saa hyödynnettyä kojeen tai prosessorin T- tai MT-asennolla.

Ennen tilaisuutta

Käytännössä tilanne saattaa olla se, että silmukkaa ei hyvin yleisissäkään paikoissa ole lainkaan, se ei toimi tai volyymi on liian pieni tai suuri. Ikävien yllätysten välttämiseksi kannattaa etenkin ennen tärkeitä tilaisuuksia tai opintojen alkua olla hyvissä ajoin yhteydessä tilasta vastaavaan henkilöön.

Induktiosilmukan olemassaolon varmistamisen lisäksi olisi hyvä päästä kokeilemaan sen toimimista itse. Induktiosilmukan toiminnassa saattaa olla katvealueita, jolloin äänenlaatu on huono. Tällöin istumapaikan vaihto voi auttaa. Jos induktiosilmukkaa ei ole kiinteänä, vaihtoehtona on kannettava silmukka.

Muut keinot

Mikäli induktiosilmukka ei tule kyseeseen, FM-laitteesta voi olla apua. Äänentoistollisissa tiloissa ongelmaksi voi kuitenkin muodostua äänen kiertäminen.

Jos on saanut Kelalta tulkkauspäätöksen, tilaisuuteen voi hankkia myös tulkkauksen viittomakielellä tai kirjoitettuna.