Ajankohtaista

HUMAK: Viittomakielen ja viittomakommunikaation opetus sisäkorvaistutelasten perheissä

Millie Anttilan Humanistiseen ammattikorkeakouluun tekemä opinnäytetyö käsittelee sisäkorvaistutelasten perheopetusta viittomakielen ja viittomakommunikaation opettajien näkökulmasta. Julkaisu löytyy Theseus-tietokannasta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304265170 Tiivistelmä: Sisäkorvaistutelapset ovat kasvava asiakasryhmä viittomakielen tulkkauksen sekä viittomakielen ja viittomakommunikaation perheopetuksen näkökulmasta. Tällä hetkellä suurimalle osalle…

Kuuloviesti: Sisäkorvaistutetta käyttävät oppilaat pärjäävät yleisopetuksessa

Artikkeli pohjautuu Turun yliopistossa tehtyyn pro gradu -tutkielmaan Sisäkorvaistutetta käyttävien oppilaiden integroituminen yleisopetukseen. Kuuloliitto myönsi tutkielmalle apurahaa. Haastattelin tutkimukseeni sisäkorvaistute-oppilaita sekä heidän luokanopettajiaan. Tutkimustulokset olivat lupaavia ja kannustavia. Sisäkorvaistutetta käyttävät oppilaat viihtyivät ja pärjäsivät yleisopetuksessa,…