TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Lapsen oikeuksien päivän 20.11. teemana vammaisten lasten oikeudet

27.5.2013 Lapsiasiavaltuutettu, UNICEF, Lastensuojelun Keskusliitto

Mediatiedote 27.5.2013

 Lapsen oikeuksien päivän 20.11. teemana vammaisten lasten oikeudet 

– Jokainen on erilainen ja silti yhdenvertainen

Lapsen oikeuksien päivän yhteisenä kansallisena teemana ovat tänä vuonna vammaisten lasten ja nuorten oikeudet. Päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Tänä vuonna tuodaan esiin vammaisten lasten ja nuorten omia mielipiteitä ja kokemuksia, voimavaroja ja mahdollisuuksia. Samalla arvioidaan vammaisten lasten ja nuorten ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.

– Kaikilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus yhteiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä leikkiin ja harrastamiseen. Vammaisia lapsia ja nuoria katsotaan liian usein heidän diagnoosiensa ja rajoitusten määrittäminä. Kaikki lapsen oikeudet koskevat myös vammaisia lapsia ja nuoria, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Juhlapäivään valmistautuminen alkaa tällä viikolla, kun Suomen UNICEF julkistaa 30.5. globaalin raportin maailman lasten tilasta. Raportin painopisteenä ovat vammaiset lapset.

Yhteistä juhlapäivää valmistelee laaja verkosto alan kansalaisjärjestöjä, viranomaisia ja vaikuttajia. Keskeisinä toimijoina ovat lapsiasiavaltuutetun toimisto, Suomen UNICEF ja Lastensuojelun Keskusliitto.

Kouluja, päiväkoteja, kuntia ja niiden vammaisneuvostoja, seurakuntia ja järjestötoimijoita rohkaistaan ideoimaan syksylle Lapsen oikeuksien päivän tapahtumia, joissa tuodaan esiin vammaisten lasten ja nuorten omia näkemyksiä, heidän osaamistaan ja ihmisoikeuksiaan.

– Toivomme paikallisesti järjestettävän kaikkien lasten ja vanhempien tapahtumia, joissa vammaiset lapset ja nuoret itse näkyvät ja kertovat omasta arjestaan. Lapsen oikeuksien päivänä on hyvä välittää kunnan päättäjille tietoa vammaisille lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen tärkeistä asioista, kertoo lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula verkoston suunnitelmista.

Lapsen oikeuksien päivänä tuodaan esille laajemminkin perheiden monimuotoisuutta ja erilaisuutta.

Lapsiasiavaltuutetun työn tukena toimiva lapsiasianeuvottelukunta on tehnyt sisäministeriölle aloitteen lapsen oikeuksien päivän saamiseksi viralliseksi liputuspäiväksi.

Suomen eduskunta hyväksyi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1991. Sopimus velvoittaa julkista valtaa ja aikuisia asettamaan päätöksenteossa lapsen edun etusijalle. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. Lapsen oikeuksien sopimus muistuttaa, että jokainen lapsi ja nuori on ainutlaatuinen yksilö omine voimavaroineen ja mahdollisuuksineen. Aikuisten velvollisuus on tukea myös vammaisen lapsen osallistumista ja itsetuntoa. Aikuisten velvollisuus on selvittää kaikkien lasten mielipiteitä ja ottaa ne huomioon kun he tekevät lapsia koskevia päätöksiä.

Tietoa Lapsen oikeuksien päivän kansallista teemaa tukevista tapahtumista, aineistoista ja julkaisukanavista kokoaa Lastensuojelun Keskusliiton viestintäpäällikkö Maija Andersson.

Lapsen oikeuksien päivästä ja viestintäyhteistyöstä lisätietoa myös www.lapsiasia.fi -sivulla.

Pelejä ja tehtäviä lapsen oikeuksista alakouluikäisille löytyy sivultawww.lastensivut.fi.

Luvassa lapsen oikeuksien päivään mennessä:

  • Suomen UNICEF julkistaa 30.5. raportin maailman lasten tilasta. Raportin painopisteenä ovat vammaiset lapset.  
  • THL julkistaa 9.8. vammaispalveluiden käsikirjan lapsia ja perheitä käsittelevän osion.
  • Lapsiasiavaltuutetun toimisto tuottaa syksyllä selkokielisen esitteen lapsen oikeuksista.
  • Suomen UNICEF jakaa Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen 19.11.
  • Lastensuojelun Keskusliiton Emma&Elias -ohjelma valmistelee lapsen oikeuksien päiväksi yhteisiä kansalaistapahtumia Tampereella Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa ja Oulussa Nuorten ystävät ry:n kanssa. 
  • Monimuotoiset perheet -verkosto julkistaa Kaikkien perheiden Suomi -hankkeensa 20.11. Kymmenen itsenäisen järjestön yhteisö pyrkii parantamaan monimuotoisissa perheissä elävien lasten ja vanhempien asemaa ja palveluita.