Ajankohtaista

Kuntoutuksen kohtaaminen

Kuuloliitto julkaisi Jaana Rintalan opinnäytetyön Kuntoutuksen kohtaaminenjulkaisusarjassaan. Metropolia Ammattikorkeakouluun tehty opinnäytetyö on vuodelta 2012, ja se käsittelee harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kuulovammaisten nuorten aikuisten elämäntilanteita ja kuntoutuskokemuksia. Työ on luettavissa Metropolia AMK:n julkaisukannassa >>…

Pro Gradu: Huonokuuloisten, kuuron ja SI-käyttäjän kokemuksia yleisopetuksesta ja identiteettiprosessista

Jyväskylän yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi valmistunut Nina Sivunen paneutui Pro gradu-tutkielmassaan eri tavoin kuulovammaisten lasten kokemuksiin yleisopetuksesta. Nina Sivunen: Huonokuuloisten, kuuron ja SI-käyttäjän kokemuksia yleisopetuksesta ja identiteettiprosessista. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 82 s….

Kuulovammaisten lasten ääni kuuluviin!

31.5.2013 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Tiedote: Kuulovammaisten lasten oma ääni kuuluviin! Vuoden 2013 Lapsen oikeuksien päivän teema on vammaisten lasten oikeudet. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry haluaa kiinnittää huomiota kuulovammaisten lasten oikeuksien toteutumiseen. Lapsiasiainvaltuutettu…