TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

Kuulovammaisten lasten ääni kuuluviin!

31.5.2013 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

Tiedote: Kuulovammaisten lasten oma ääni kuuluviin!

Vuoden 2013 Lapsen oikeuksien päivän teema on vammaisten lasten oikeudet. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry haluaa kiinnittää huomiota kuulovammaisten lasten oikeuksien toteutumiseen.

Lapsiasiainvaltuutettu muistuttaa 2013 toimintasuunnitelmassaan päättäjiä siitä, että erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensijaisesti lapsi eikä diagnoosin tai vammansa määrittämä. Huonokuuloisten ja kuurojen sekä viittomakielisten lasten asemaa ja oikeuksien toteutumista kartoittava selvitys julkaistiin keväällä 2012 yhteistyössä kuuloalan järjestöjen kanssa, mm. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton kanssa. Julkaisussa tuli esiin monia epäkohtia ja kehittämisen kohteita kuulovammaisten lasten näkökulmasta.

Koska suurin osa kuulovammaisista lapsista ja nuorista käy koulua omissa lähikouluissaan, moni on oman luokkansa ja koulunsa ainoa kuulovammainen. Kuulovammainen lapsi tai nuori tarvitsee sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksensä tueksi mahdollisuutta vertaistukeen toisten kuulovammaisten lasten ja nuorten kanssa.

Leiritoiminnan kautta tarjoutuu kuulovammaisille lapsille ja nuorille mahdollisuus tavata toisia viittomakielisiä kuuroja tai kuulon apuvälineitä käyttäviä huonokuuloisia. He saavat vertaistukea ja solmivat ystävyyssuhteita.

Kuulovammaisten lasten ääni näkyy ja kuuluu ensi viikolla kesäleirillä Lehtimäellä

Ensi viikolla 3. – 8.6. Lehtimäen opistolla on kuulovammaisten lasten ja nuorten kesäleiri, jonne osallistuu 24 7-14 -vuotiasta lasta ja nuorta eri puolilta Suomea. Leiri on KLVL ry:n 16. kesäleiri ja osallistujat ovat huonokuuloisia ja kuuroja viittomakielisiä lapsia ja heidän sisaruksiaan eri puolilta Suomea. Leirin nuorista aikuisista ohjaajista monet ovat myös itse huonokuuloisia tai kuuroja viittomakielisiä. Ohjelmassa on kesän parhaat ulkoleikit, pelailua, ratsastusta, puutyötä, askartelua, Ähtärin retki sekä työpajoja, joissa lapset ja nuoret voivat kertoa kokemuksiaan mm. ystävyydesta ja erilaisuudesta.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL ry) on kuurojen, huonokuuloisten ja kuulomonivammaisten lasten ja heidän perheidensä vuonna 1963 perustettu valtakunnallinen järjestö. Liitto tarjoaa vertaistukea ja tietoa koko perheelle ja lapsen lähipiirille. Viime vuonna 2012 KLVL oli mukana tekemässä Lapsiasiain valtuutetun toimiston julkaisua 2012:3 Hei, kato mua! – Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä.

Lämpimästi tervetuloa leirille! Ilmoittakaa tulostanne ystävällisesti etukäteen.

Lisätietoja leiristä ja vertaistoiminnasta:

www.klvl.fi

Lisätietoa kuulovammoista ja vertaistuesta

KLVL ry:n ja LapCI ry:n yhteinen tieto- ja vertaistukiportaali: https://www.kuuloavain.fi/