TekstiversioPoistu tekstiversiosta
A+ A-

The Voice of Finlandin Reetta Kaartinen vierailee sisäkorvaistutelasten Musaleireilllä kesäkuussa

Sisäkorvaistute (SI) -lasten Musaleirejä järjestetään jo kolmatta kesää musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa Helsingissä. Suuren suosion vuoksi tänä vuonna on kaksi leiriä peräkanaa: 3.-7.6. sekä 10.-14.6.2013. Musisoimaan saapuvat 8-13-vuotiaat lapset ovat kuuroja, joille on operoitu sisäkorvaistute eli sähköinen kuulokoje. Saadusta kuulosta sekä hyvistä puhekielisyyden kuntoutustuloksista huolimatta SI-lapset kohtaavat edelleen kuulovammansa takia monissa arkielämän tilanteissa haasteita. “Yksi tällainen asia on musiikki – sen kuuntelu, soittaminen sekä siitä nauttiminen”, sanoo LapCI ry:n koordinaattori Marianne Rintala.

LapCI ry:n järjestämät musiikkileirit ovat osa RAY:n tukemaa CIsu-paja-projektia, jonka tarkoitus on voimauttaa SI-lapsia niissä tiedoissa, taidoissa ja tilanteissa, joissa he jäävät kuulonsa takia altavastaajan asemaan. Näitä ovat esimerkiksi musiikki, vieraat kielet sekä itseilmaisu. Tänä vuonna leireille tulee odotettu vieras, nimittäin The Voice of Finlandissa kilpaillut, paljain jaloin laulava Reetta Kaartinen. Hänellä on itselläänkin kuulovamma. Reetta on omien sanojensa mukaan “puolikuuro”. Reetta tulee leirille to 6.6. klo 13 sekä to 13.6. klo 13. Toimittajat tervetuloa myös!

Musiikkileirillä lapset soittavat Resonaarin ohjaajien johdolla kuvionuoteista sekä kokoavat bändin, jonka ensimmäinen keikka on leirin päätteeksi vanhemmille ja sisaruksille. “Aiomme myös kuvata yhdessä bändin musiikkivideon sekä tuottaa bändikuvia”, sanoo Rintala.

Tällaisen ryhmämuotoisen CIsu-pajan tavoite on SI-lasten itsenäisen osallistumisen ja selviytymisen tukeminen. Vertaistoiminnan kautta SI-lapsen on helpompi hyväksyä oma erilaisuutensa voimavaraksi ja löytää omat vahvuutensa. LapCI ry järjestää erilaisia vertaistukitapahtumia sekä perheille että eri ikäisille SI-lapsille ja -nuorille ympäri Suomen.

Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari on musiikkikasvatuksen, musiikin erityispedagogiikan, musiikkiterapian ja musiikin avulla tapahtuvan kuntoutuksen asiantuntijakeskus sekä kuvionuottimenetelmän kehittämisyksikkö. www.resonaari.fi

Sisäkorvaistute (SI, engl. Cochlear Implant eli CI) on sähköinen kuulokoje. Se on tarkoitettu kuuroutuneille, vaikeasti ja erittäin vaikeasti kuulovammaisille henkilöille, joille tavallisen kuulokojeen antama apu ei ole riittävä. SI-hoidon avulla kuuro, kuuroutunut tai vaikeasti huonokuuloinen lapsi voi kuulla samalla tavalla kuin huonokuuloinen lapsi.  

LapCI ry:n tarkoituksena on tukea sisäkorvaistutteen (SI) saaneita lapsia ja heidän perheitään kautta koko Suomen.

Toimittajat tervetuloa seuraamaan leirejä!