Sisäkorvaistute

Sisäkorvaistute (SI) on leikkauksella asennettava sähköinen kuulokoje. Se on tarkoitettu kuuroutuneille, vaikeasti ja erittäin vaikeasti kuulovammaisille henkilöille, joille tavallisen kuulokojeen antama apu ei ole riittävä. Sisäkorvaistutteella ei saavuta normaalia kuuloa, mutta se mahdollistaa puhekielen oppimisen ja puheella kommunikoinnin kuulonvaraisesti.

Sisäkorvaistutejärjestelmä koostuu leikkauksella asetettavasta sisäisestä osasta eli istutteesta ja korvaan asetettavasta ulkoisesta osasta eli puheprosessorista. Sisäisten osien käyttöiäksi on laskettu kymmeniä vuosia, joten ne on aikanaan vaihdettava. Sisäkorvaistute muuttaa äänet koodatuiksi sähköisiksi impulsseiksi. Nämä impulssit välittyvät kuulohermoon ja aivot tulkitsevat ne ääniksi.

Ensimmäiset sisäkorvaistutteet tulivat markkinoille 1980-luvun alussa Englannissa. Suomessa istutteita on leikattu lapsille vuodesta 1997. Alkuun lapset saivat istutteen toiseen korvaan ja vuodesta 2010 lähtien on valtakunnallisesti ollut mahdollista saada istute molempiin korviin, jolloin puhutaan bilateraalisista istutteista. Sisäkorvaistutetta tarjotaan kuntoutusmuotona silloin kun kuulokojeen antama vahvistus todetaan riittämättömäksi. Näin on vaikea-asteisesti kuulovammaisena syntyneiden lasten, myöhempinä vuosina kuulonsa menettäneiden tai etenevien kuulovammojen kohdalla.

Satakieliohjelman Lapsi ja sisäkorvaistute-esite on laaja tietopaketti sisäkorvaistutteesta ja kuntoutuksesta. Esite on ladattavissa Satakieliohjelman sivuilta PDF-muodossa.

Tietoa sisäkorvaistutteesta: